skip to Main Content

Rozbudowa monitoringu

Dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w odpowiedzi na sygnały mieszkańców, na terenie gminy systematycznie rozbudowywany jest monitoring wizyjny. Ostatnio został zainstalowany kolejny punkt – cztery kamery zamontowano na ul. Sportowej przy stawie Baszta w Buku.

Obecnie gmina dysponuje w sumie 91 kamerami. Planowane są kolejne punkty, szczególnie w lokalizacjach związanych z ciągami komunikacyjnymi i skrzyżowaniami, które ze względu na natężenie ruchu są miejscami szczególnie niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Też w okolicach szkół, z uwagi na bezpieczeństwo uczniów, rodziców i nauczycieli będą instalowane kamery.

Monitoring zgodnie z obowiązującymi przepisami służy tylko i wyłącznie zapewnieniu porządku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców oraz obiektów użyteczności publicznej.

Back To Top
Skip to content