skip to Main Content

Dofinansowanie: 2.799.540 zł na budowę drogi gminnej Wygoda – Otusz

Jak już wcześniej informowaliśmy, gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 2.799.540 zł na budowę drogi gminnej Wygoda – Otusz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ubiegłym tygodniu burmistrz MiG Buk Paweł Adam wraz ze skarbnikiem MiG Buk Aleksandrą Szajek podpisał umowę o przyznaniu środków zewnętrznych z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego umowę Krzysztofem Grabowskim, w obecności dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW Izabeli Mroczek. Całkowity koszt zadania „Budowa drogi gminnej Wygoda – Otusz” wyniesie 4.900.000 zł. Inwestycja obejmuje budowę przejścia dla pieszych, odcinka chodnika, progu zwalniającego, skrzyżowania oraz wykonania oznakowania poziomego i pionowego.

– Niezmiernie cieszy fakt, że pozyskaliśmy środki na kolejne inwestycje drogowe. Dziś ten odcinek drogi jest najczęściej użytkowany przez sprzęt rolniczy jako dojazd do pól. Jest zatem szansa, że w perspektywie kilku najbliższych miesięcy z drogi będą częściej korzystać mieszkańcy obu wsi. W połączeniu z planowaną przebudową skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej we wsi Wygoda (budowa ronda przez inwestora) powstanie dogodna i bezpieczna infrastruktura drogowa, której uzupełnieniem będzie również wydłużenie ścieżki drogowej wzdłuż bukowskiej obwodnicy, od stacji Orlen do planowanego ronda. Po realizacji powyższych zamierzeń, w kolejnych planach będzie realizacja budowy drogi asfaltowej – od drogi wojewódzkiej nr 306 przez Otusz – Józefowo do drogi powiatowej przebiegającej przez Otusz – mówi burmistrz.

 

Back To Top
Skip to content