skip to Main Content

Mołdawscy strażacy z wizytą w Buku

Delegacja mołdawskich gmin i Ochotniczej Straży Pożarnej z Mołdawii, w ramach pięciodniowej wizyty w województwie wielkopolskim, w dn. 29.06.br. przyjechała do Buku. Najpierw odbyło się spotkanie w Sali Miejskiej z udziałem burmistrza MiG Buk Pawła Adama, przewodniczącego Rady MiG Buk Piotra Gorońskiego, prezesów i druhów sześciu jednostek OSP w gminie oraz przedstawicieli urzędu. Następnie udano się do jednostek OSP w gminie, gdzie można było zobaczyć jak funkcjonuje nasza straż.

Gościliśmy przedstawicieli pięciu mołdawskich gmin, takich jak Larga, Zubrești, Sadaclia, Leușeni, Mihăileni; byli to szefowie gmin i jednostek OSP oraz przedstawiciele Fundacji Solidarności Międzynarodowej z Kiszyniowa i biura współpracy międzynarodowej urzędu marszałkowskiego województwa wielkopolskiego. Wspomniana fundacja, działająca na zlecenie Ministra Spraw Zagranicznych, zorganizowała wizytę w Wielkopolsce, a na co dzień zajmuje się między innymi transferem polskich doświadczeń Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przyjęciem ustawy regulującej funkcjonowanie OSP w Mołdawii.

Dzielimy się naszymi doświadczeniami

Celem wizyty była nawiązanie współpracy w ramach wymiany doświadczeń w zakresie OSP oraz znalezienie gmin partnerskich. Stronę mołdawską interesowały przede wszystkim zagadnienia związane z modelem organizacyjnym OSP w gminie, obszarami aktywności jednostek (w tym działania w obszarze prewencji), wyposażeniem i sposobami jego finansowania, zasadami szkolenia oraz metodami zachęcania młodzieży do udziału w Ochotniczej Straży Pożarnej. Chcieli też wiedzieć jak zarządzane są jednostki OSP oraz jak wyglądają relacje z władzami gminy, społecznością lokalną i Państwową Strażą Pożarną. W tym zakresie na pytania odpowiadali też Mirosław Skarbiński i Feliks Straburzyński, w urzędzie zajmujący się ochroną przeciwpożarową i zarządzaniem kryzysowym.

Burmistrz Paweł Adam opowiadał o gminie, przede wszystkim w kontekście jednostek OSP. Mówił między innymi o strukturze OSP, poszczególnych jednostkach, Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych, działaniach gminy w celu doposażenia i umundurowania druhów strażaków, ale też o staraniach, aby jednostkom OSP zapewnić odpowiednią bazę lokalową. Głównym źródłem finansowania OSP jest budżet gminy, z którego przeznaczonych zostaje 800 tys. zł rocznie. Ponadto gmina stara się o dofinansowania z różnych innych źródeł, też mieszkańcy chętnie wspierają służby ratownicze. Burmistrz chwalił druhów strażaków, którzy nie tylko biorą udział w akcjach przeciwpożarowych, ale zawsze można na nich liczyć przy okazji imprez gminnych, ważnych wydarzeń, też w sytuacjach wyjątkowych, jak na przykład pomoc przy organizowaniu szczepień w okresie pandemii czy ubiegłorocznej akcji wyłania śniętych ryb i ratując żywe ryby w Jeziorze Niepruszewskim.

Po spotkaniu w Sali Miejskiej udano się do OSP w Buku. Podczas spaceru ulicami Buku, burmistrz opowiadał o ważnych miejscach dla społeczności lokalnej – na chwilę zatrzymano się na rynku, przed urzędem, farą; przejeżdżał też autobus komunikacji gminnej i była okazja, aby opowiedzieć też o tym obszarze działalności gminy.

W OSP Buku goście obejrzeli sprzęt, byli pod dużym wrażeniem nowego wozu bojowego, który z budżetu gminy został zakupiony w ubiegłym roku. Prezes OSP w Buku i komendant Miejsko-Gminnego ZOSP w Buku Rafał Ratajczak zaprosił mołdawskich gości na krótką przejażdżkę, aby w praktyce mogli się przekonać jak działa sprzęt, który jest tak cenny dla OSP. W dalszej kolejności odwiedzono jednostki OSP w Niepruszewie, Szewcach i Dakowach Suchych. Dopytywano o sprzęt, umundurowanie, ekwiwalent dla strażaka ochotnika, przeprowadzone akcje, a nasi druhowie chętnie odpowiadali na pytania.

Brak sprzętu, umundurowania, remiz strażackich

Goście dzielili się też swoimi doświadczeniami, z których wynika, że w Mołdawii jednostki OSP borykają się z dużymi problemami finansowymi – większość z nich z tego powodu została zamknięta. Tym, którym udało się przetrwać brakuje sprzętu, umundurowania, remiz strażackich. W Sadacli, w wyniku oszczędności budżetowych, został też zamknięty posterunek państwowej straży pożarnej, jednak władze gminy planują z własnych środków utworzyć lokalną OSP. Cztery mołdawskie gminy: Leușeni, Coropceni, Suhuluceni i Văsieni, które są znacznie oddalone od najbliższej jednostki strażackiej, zamierzają stworzyć międzygminny OSP. Jest tu grupa mieszkańców, która ochotniczo pomaga w akcjach gaszenia pożarów, ale nie dysponuje odpowiednim sprzętem, ani nie ma możliwości udziału w szkoleniach w tym zakresie. Problemem na tym terenie jest również słabo rozwinięta sieć wodociągowa gminy, co powoduje trudności z dostępem do wody w czasie akcji gaśniczych. W 2022 roku władze innej gminy – Zubrești podpisały umowę z Biurem Fundacji, zakładającą budowę remizy OSP, która obsługiwać będzie trzy najbliższe miejscowości: Recea, Voinova i Chirianca. Prace budowalne mają się zakończyć w sierpniu tego oku. Planuje się przeszkolić drużyny OSP oraz wyposażyć w wóz strażacki.

Dziękowali i zaprosili do siebie

Delegacja z Mołdawii dziękowała za możliwość przyjazdu do naszej gminy i pozyskania cennych informacji. Ochotnicy z OSP z gminy zostali zaproszeni do odwiedzenia Mołdawii, przede wszystkim do wzięcia udziału w Festiwalu Strażaków Ochotników w Sireți, który odbędzie się 23 września br. oraz do wspólnych ćwiczeń polskich i mołdawskich strażaków ochotników.

Back To Top
Skip to content