skip to Main Content

Wymiana wodomierzy

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku informuje mieszkańców gminy Buk, że prowadzone są przez cały rok prace związane z wymianą wodomierzy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udostępnienie pomieszczeń, w których jest zainstalowany wodomierz w celu jego wymiany przez pracowników Zakładu.

Przypominamy, że koszty nabycia zainstalowania i utrzymania wodomierzy głównych ponosi przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Legalizacja wodomierzy głównych, jak i dodatkowych jest ważna 5 lat.

Mieszkaniec zainteresowany dalszym rozliczaniem zużycia wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik) jest zobowiązany do przeprowadzenia legalizacji lub wymiany wodomierza dodatkowego (podlicznika), na własny koszt. Wodomierze dodatkowe są do nabycia w ZGK Sp. z o.o.

Więcej informacji pod numer telefonu 61 835 94 97.

Back To Top
Skip to content