skip to Main Content

Nowy budynek gospodarczy w Otuszu

Oddano do użytku budynek gospodarczy przy sali wiejskiej w Otuszu. Jest to pierwszy etap inwestycji zagospodarowania terenu przy sali wiejskiej – planuje się też budowę wiaty biesiadnej, która ma być dobudowana do budynku sali wiejskiej wraz z placem zabaw.

W budynku gospodarczym będą przechowywane narzędzia gospodarcze oraz meble sezonowe, które do tej pory zajmowały miejsce w sali wiejskiej. Nowe pomieszczenie będzie też służyć jako magazyn dla OSP Otusz. W ramach zadania wykonano też roboty budowalne związane z utwardzeniem terenu. Koszt inwestycji wyniósł 24.840 zł, z funduszu sołeckiego przeznaczono na ten cel 6.000 zł.

Back To Top
Skip to content