skip to Main Content

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców

Omówienie aktualnego stanu i działalności Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu prowadzonego przez Fundację Akme; analiza i ocena bezpieczeństwa oraz stanu porządku publicznego gminy były przedmiotem posiedzenia wspólnych komisji: Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady…

LVII sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 24 października 2023 r. o godz.17:00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się LVII sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na kanale:…

Kolejne inwestycje z dofinansowaniem

Pozyskane dofinansowania na realizację inwestycji i kolejne złożone wnioski aplikacyjne, stan prowadzonych inwestycji oraz prac nad ważnymi dokumentami dla gminy, takich jak Strategia Rozwoju Gminy na lata 2024-2033 czy Gminny Program Rewitalizacji, podjęte działania w zakresie kontynuowania działalności Środowiskowego Centrum…

LVI sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 4 października 2023 r. o godz.19 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się LVI sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na…

Kolejne dofinansowania zapewniają realizację inwestycji

O sytuacji Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu, którego dalsze funkcjonowanie jest zagrożone; realizacji bieżących inwestycji, pozyskanych dofinansowaniach na nowe zadania w gminie mówiono podczas LV sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 29 września. Ponadto przyjęto uchwały…

LV sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 29 sierpnia 2023 r. o godz.17 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się LV sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na…

LIV sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 22 czerwca br. o godz.17 00, w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się LIV absolutoryjna sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na…

Back To Top
Skip to content