skip to Main Content

Informator w zakresie edukacji prawnej

Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji przekazuje informator/poradnik w wersji elektronicznej. Działanie to realizowane jest w związku z powierzeniem przez Powiat Poznański do realizacji zadania publicznego, w tym zadania z zakresu edukacji prawnej w ramach prowadzonych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Pliki do pobrania:

Informator prawny

Back To Top
Skip to content