skip to Main Content

Pożytek publiczny i wolontariat 2022 – oferta

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto i Gmina Buk zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Rozpocznij legalnie swój biznes – cykl spotkań dla mam z gminy Buk”, złożoną przez Stowarzyszenie Bukowskie Mamy w dniu 30.11.2022 r.

Oferta zamieszczona jest także w Biuletynie Informacji Publicznej: BIP – OFERTA

Back To Top
Skip to content