skip to Main Content

Odznaczenie grobu płk. Kazimierza Zenktelera znakiem pamięci „Tobie Polsko”

18 października 2022 r. na cmentarzu św. Rocha odbyła się uroczystość odznaczenia grobu płk. Kazimierza Zenktelera znakiem pamięci „Tobie Polsko”. Uroczystość została zorganizowana przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Buku, parafii oraz Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Poznaniu.

„W 2018 r. IPN w Katowicach zaczął się zastanawiać jak upamiętniać osoby, które brały udział w powstaniach śląskich i nasze oczy zwróciły się przede wszystkim na tereny cmentarza. Zastanowiliśmy się gdzie spoczywa 60 tys. osób, które brały udział w trzech powstaniach śląskich. Okazało się, że tych grobów jest bardzo niewiele. Nie wiemy gdzie spoczywają nasi bohaterowie. Dlatego wystąpiliśmy z akcją Powstańcy to wiara, nadzieja i cud – ocalmy groby powstańców śląskich od zapomnienia. I wystąpiliśmy do rodzin, do mieszkańców, przede wszystkim województwa śląskiego i okolicznych, ale także rozszerzając naszą akcję na teren całej Polski, tak abyśmy odnaleźli także te groby, które znajdują się na terenach innych województw” – wspomina Jan Kwaśniewicz, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Znak pamięci „Tobie Polsko”

I tak trafiono do Wielkopolski, gdzie został upamiętniony grób śp. płk. Kazimierza Zenktelera znakiem pamięci „Tobie Polsko”. To tabliczka ceramiczna wzorowana na proporcu, który został wykonany w redakcji „Katolika” w Bytomiu na potrzeby jednej z manifestacji patriotycznych z okazji święta 3 Maja w 1920 r., a który znajduje się w Muzeum Czynu Powstańczego na górze Świętej Anny.

Na odznaczeniu, które znalazło się na grobie płk. Zenktelera jest m. in. data powstań oraz informacja, że oznacza grób powstańca śląskiego. Takie oznaczenia trafiły już na ok. 50 grobów na terenie województwa śląskiego, opolskiego, a teraz również wielkopolskiego.

Wieczna pamięć

„Staramy się uroczyście oznaczać te groby, aby w tych uroczystościach uczestniczyła rodzina, władze samorządowe i młodzież. Nośnikiem naszej pamięci, naszej historii są przyszłe pokolenia – jeżeli one będą ją znać, będą znali ważne miejsca dla swojego regionu, swojego miasta to jest szansa, że ta historia będzie żyła” – podsumował prowadzący tę uroczystość Jan Kwaśniewicz.

Następnie głos zabrała Aleksandra Wawrzyniak – sekretarz Miasta i Gminy Buk: „Dzisiaj możemy oddać cześć tej wielkiej osobie i w symboliczny sposób upamiętnić jego wielkie zasługi i odsłaniając tablicę pamiątkową. Płk. Kazimierz Zenkteler niósł przez całe swoje życie takie wartości jak umiłowanie ojczyzny, ofiarność, poczucie obowiązku, odwaga, inicjatywa i wytrwałość. Wartości, które mają charakter uniwersalny, ponadczasowy i nieprzemijające znaczenie. Jego postawa i oddanie dla dobra ojczyzny stanowią pozytywne wzorce dla nas wszystkich, przede wszystkim dla młodego pokolenia, które powinno czerpać z tej postaci wielką siłę. (…) Ta wielka postać, której zasługi zostały docenione licznymi odznaczeniami (…),zasługuje na nasz wielki szacunek i wieczną pamięć”.

W uroczystości wzięła również udział rodzina Kazimierza Zenktelera – pani Maria Trojanek (Markwitz) wraz z synem i wnukiem, która w imieniu całej rodziny podziękowała wszystkim za obecność i upamiętnienie.

Back To Top
Skip to content