skip to Main Content

Wsparcie z programu „Aktywna tablica”

Gmina Buk otrzymała wsparcie z programu „Aktywna tablica”

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 gmina Buk otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 35.000 zł, przy wkładzie własnym 8.750 zł. W wyniku rozstrzygnięcia do dofinansowania został zakwalifikowany wniosek Szkoły Podstawowej im. o Ignacego Cieślaka w Dobieżynie.

Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Celem programu jest dofinansowanie zakupu między innymi określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ubiegłym roku szkolnym 2021/2022 gmina Buk również otrzymała dofinansowanie z rządowego programu „Aktywna tablica” w wysokości 65.594 zł, przy wkładzie własnym 16.398 zł. Z programu skorzystała Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku, która pozyskała środki w wysokości 35.000 zł, przy wkładzie własnym 8.750 zł oraz Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie, która otrzymała dofinasowanie w wysokości 30.594 zł, wkład własny: 7.648 zł.

 

 

Back To Top
Skip to content