skip to Main Content

Prawie 5 mln dofinasowanie dla ulicy Kwiatowej

Wspaniałe wiadomości dla mieszkańców Niepruszewa! Kolejne przyznane naszej gminie dofinansowanie w ramach III edycji Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych, tym razem w wysokości 4.987.000 zł na przebudowę ulicy Kwiatowej wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej.

Inwestycja ta jest niezwykle istotna dla mieszkańców Niepruszewa, a w szczególności mieszkańców bloków, którzy od lat o nią zabiegali. Przewidywany termin zakończenia zadania to koniec września 2023 r. Wkład własny gminy to 115.000 zł, co daje tylko 2,25% udziału własnego.

W dn. 15 lipca br. w urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wręczył symboliczne czeki dla samorządów z powiatu poznańskiego. Gminę Buk reprezentowała Anna Lewińska, z-ca skarbnika MiG Buk.

Back To Top
Skip to content