skip to Main Content

Remonty w placówkach oświatowych na terenie gminy

Jak co roku w okresie wakacyjnym odbywają się remonty w szkołach. To kontynuacja działań związanych z poprawą warunków nauczania i wychowania w naszej gminie. W tym celu z budżetu Miasta i Gminy Buk, na tym etapie prac zostało przeznaczonych prawie pół miliona złotych.

Remonty zaplanowane zostały tak, aby prace nie stwarzały zagrożenia dla uczniów oraz personelu placówki, nie wpływały na tok prowadzonych zajęć i zakończyły się przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Przebieg prac w placówkach oświatowych na terenie gminy:

  • Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku: trwa remont i doposażenie kuchni, odświeżenie sal przedszkolnych i szatni.
  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku: trwa gruntowny remont sali chemicznej wraz z zapleczem.
  • Szkoła Podstawowa im. dr Lecha Siudy w Szewcach: odmalowano sale lekcyjne i przeprowadzono osuszanie ścian metodą iniekcji krystalicznej; w budynku w Dakowach Suchych: wykonanie nowych podłóg w dwóch salach lekcyjnych.
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie: trwa generalny remont sali przedszkolnej.
Back To Top
Skip to content