skip to Main Content

Apel do kierowców i społeczności lokalnej w okresie żniw

W związku z prowadzonymi pracami rolnymi i okresem żniw, zwracamy się z apelem do kierowców i społeczności lokalnej.
Panująca pogoda sprzyja rolnikom w realizacji żniw i prac rolnych z nimi związanych. W związku z tym na drogach publicznych obserwujemy wzmożony ruch kombajnów i innych maszyn rolniczych, pracujących przy tegorocznych zbiorach.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu manewrów omijania, wymijania czy wyprzedzania. A także o wykazanie życzliwości, empatii i cierpliwości dla kierowców pojazdów i maszyn rolniczych.
Pojazdy rolnicze posiadają ograniczoną możliwość manewrów, a także poruszają się z ograniczoną prędkością, co w wielu przypadkach powoduje spowolnienie ruchu innych pojazdów.
Wzajemna uprzejmość i życzliwość na pewno wpłynie na zachowanie odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.
Okres żniw, wysokich temperatur i brak opadów atmosferycznych powoduje wzrost zagrożenia pożarowego na polach oraz na terenach leśnych. Zwróćmy baczną uwagę na wszystkie okoliczności wskazujące na możliwość powstania pożaru, a w przypadku zauważenia oznak pożaru prosimy o niezwłoczne zaalarmowanie jednostek straży pożarnej.
Telefony alarmowe:
– 998 – straż pożarna
– 997 – policja
– 999 pogotowie ratunkowe
– 112 telefon alarmowy.
Wszystkie jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta i gminy pozostają w pełnej gotowości niesienia pomocy w sytuacjach zagrożeń.
Back To Top
Skip to content