skip to Main Content

Modernizacja oświetlenia w gminie

Od lipca br. rozpoczęły się prace związane z drugim etapem modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy.

Docelowo wymienionych zostanie ponad 1000 szt. nieekonomicznych sodowych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED. Do dnia dzisiejszego przeprowadzono już prace m. in. w sołectwach Dobra-Sznyfin, Szewce, Dakowy Suche, Pawłówko-Wiktorowo, Wysoczka-Żegowo-Wygoda.

Po zakończeniu wymiany opraw rozpocznie się planowana rozbudowa sieci o dodatkowe punkty świetlne, których potrzebę wcześniej zgłaszali mieszkańcy. Planowane rozpoczęcie tego etapu jest przewidziane na przełom września i października br.

Zrealizowanie modernizacji i rozbudowy oświetlenia ma na celu zarówno zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do zapewnienia niezbędnego poziomu oświetlenia, jak i poprawę bezpieczeństwa w całej gminie.

Back To Top
Skip to content