skip to Main Content

Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ulicach Grodziskiej, Łąkowej i Strzeleckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ulicach Grodziskiej, Łąkowej i Strzeleckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

1. Projekt uchwały – tekst planu z uzasadnieniem – Buk_Łąkowa_Strzelecka

2. Załącznik nr 1 do proj. uchwały – rysunek planu – Buk_Łąkowa_Strzelecka

3. Prognoza oddziaływania na środowisko – Buk_Łąkowa_Strzelecka

3.1 Oświadczenie do prognozy oddziaływania na środowisko – Buk_Łąkowa_Strzelecka

Back To Top
Skip to content