skip to Main Content

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Buk: coraz lepsze

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022, który kończy edukację na poziomie szkoły podstawowej i jest ważnym elementem rekrutacji do szkoły średniej. W maju uczniowie pisali testy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Spośród szkół z terenu Miasta i Gminy Buk najlepsze wyniki z matematyki i języka angielskiego uzyskali uczniowie Szkoły Podstawowej im o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie, natomiast z języka polskiego najlepsi byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. dr Lecha Siudy w Szewcach. 100% wynik testu z matematyki otrzymało 5 uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku oraz 2 uczniów Szkoły Podstawowej im o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie. Ponadto 100% wynikiem tekstu z języka angielskiego i matematyki może się pochwalić 3 uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku, a 100% wynikiem tekstu z języka angielskiego – 3 uczniów też Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku.

W rankingu szkół podstawowych w powiecie poznańskim na terenie wiejskim z wynikami egzaminu z języka polskiego uplasowaliśmy się na 13 miejscu, na terenie miejsko-wiejskim – 17. Z matematyki w klasyfikacji gmin wiejskich byliśmy na miejscu 15, miejsko-wiejskim – 14, zaś z języka angielskiego analogicznie zajęliśmy miejsce 16 i 17.

– Gratuluję wyników. Może nie są one takie jakie byśmy sobie docelowo życzyli, ale lepsze niż w roku ubiegłym. Trud edukacyjny, zarówno uczniów jak i nauczycieli jest widoczny, co mimo pandemii przysparza nam powody do radości. Ze strony urzędu jako organu prowadzącego czynimy wszystko, aby warunki były coraz lepsze, mimo że otrzymywana subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich potrzeb dotyczących oświaty – mówi burmistrz Paweł Adam.

Lepsze wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie są wynikiem prowadzonych przez cały rok szkolny dodatkowych zajęć obowiązkowych z przedmiotów egzaminacyjnych. Ponadto uczniowie mogą korzystać z wielu dodatkowych zajęć z programów, takich jak na przykład „Matematyka i Informatyka motorem do rozwoju oświaty w Mieście i Gminie Buk”, których realizacja jest możliwa dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. W nowym roku szkolnym kontynuowane będą zajęcia dodatkowe dla ósmoklasistów, ale też dla nauczycieli zaplanowano kursy i warsztaty z doskonalenia zawodowego w zakresie podniesienia jakości edukacji szkół podstawowych.

Back To Top
Skip to content