skip to Main Content

Pożytek publiczny i wolontariat 2022

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń pn.: „Noc muzeów 2022 w Gminie Buk”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto i Gmina Buk zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Noc muzeów 2022 w Gminie Buk”, złożoną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Buku w dniu 05.05.2022 r.

 

Ogłoszenie zamieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.buk.gmina.pl/a,17579,pozytek-publiczny-i-wolontariat-2022.html

Back To Top
Skip to content