skip to Main Content

„Bukowianka” – pierwszy publiczny żłobek w gminie

Trwają prace budowlane i remontowe związane z budową publicznego żłobka miejskiego „Bukowianka” przy ul. Dobieżyńskiej 1 w Buku. Na tak ważną inwestycję udało się wygospodarować pieniądze w budżecie gminy, a ponadto pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Ten znaczący dla bukowian obiekt nie tylko zyskał nowe życie i będzie służyć najmłodszym mieszkańcom, ale jest też pierwszym w gminie budynkiem zrewitalizowanym.

W sierpniu 2020 r. gmina stała się właścicielem terenu wraz z obiektami położonymi przy ul. Dobieżyńskiej w Buku. Z uwagi na uruchomienie programów pomocowych związanych z możliwością utworzeniem żłobka podjęto decyzję o zagospodarowanie jednego z budynków o powierzchni ok. 200 mkw. i jego przeznaczeniu na cele oświatowe. Istniejący budynek, gdzie wcześniej znajdowała się szwalnia, nie był do tego przystosowany. W związku z tym konieczne było opracowanie projektu na przebudowę obiektu w celu otworzenia żłobka. Przebudowie wymagały prawie wszystkie elementy budynku, począwszy od instalacji po elementy konstrukcyjne. W ramach inwestycji przeprowadzono prace związane ze stolarką okienną i drzwiową, ocieplono ściany zewnętrzne oraz dach, zmieniono układ funkcjonowania pomieszczeń, wykonano również prace instalacyjne, zainstalowano nowe sanitariaty i przygotowano zaplecze kuchenne.

– Budowa tej placówki przedłuża się m.in. z racji trudności z wyłonieniem wykonawców oraz z brakiem dostępności towarów. Sytuacja epidemiologiczna, podobnie jak warunki pogodowe ostatnich miesięcy znacząco utrudniają prace, które ostatnio znacznie przyspieszyły i ich zakończenie zaplanowano na pierwszy kwartał tego roku – mówi Ilona Dębska, kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Aktualnie prowadzone są prace związane ze zmianą lokalizacji źródła ogrzewania i sposobu ogrzewania, wyposażeniem kuchni i zakupem mebli oraz prace wykończeniowe. Następnie przeprowadzone zostanie zagospodarowanie terenu wokół żłobka: na etapie przygotowania jest taras wypoczynkowy i podjazd dla osób niepełnosprawnych, miejsce zabaw dla dzieci zostanie ogrodzone.

Szacowany koszt inwestycji wyniesie około 2 mln zł; z funduszy EU pozyskano dofinansowanie w wysokości 1.492.575 zł (z programów „Maluch+”: 666.000 zł i WRPO: 832.575,00 zł).

Oprócz prac budowlanych i remontowych na bieżąco prowadzone są działania związane z utworzeniem żłobka. W wyniku postępowania rekrutacyjnego dyrektorem placówki została Sławomira Polcyn. Obecnie opracowywane są regulaminy dotyczące rekrutacji dzieci oraz pracowników. W żłobku zostanie utworzonych 20 miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat. Przez pierwsze 19 miesięcy placówka finansowana będzie z funduszy WRPO. Zgodnie z przeznaczeniem programu, rodzice doświadczający trudności z funkcjonowaniem zawodowym z powodu braku opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli wrócić na rynek pracy. Po ustaniu dofinansowania z programu unijnego, żłobek będzie utrzymywać gmina ze środków własnych.

Back To Top
Skip to content