skip to Main Content

Rekrutacja do klas pierwszych SP na rok 2022/2023

Do Szkół  w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w BukuBuk, Otusz, Pawłówko, Wielka Wieś, Wiktorowo, Wysoczka, Wygoda, Żegowo
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. dr Wandy Błeńskiej w NiepruszewieNiepruszewo, Cieśle, Kalwy
Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w DobieżynieDobieżyn
Szkoła Podstawowa im. dr. Lecha Siudy w SzewcachSzewce, Dakowy Suche, Dobra, Sznyfin

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Buk w roku szkolnym 2022/2023.

21 do 25 lutego 2022 r.Składanie zgłoszeń do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
7 do 11 marca 2022 r.Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
14 marca do 17 marca 2022 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy.
18 marca 2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
21 marca do 24 marca 2022 r.

 

Uzupełnianie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych.
28 marca 2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Postępowanie uzupełniające
29 marca do 1 kwietnia 2022 r.Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
4 kwietnia do 8 kwietnia 2022 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy.
11 kwietnia 2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
12 kwietnia do 15 kwietnia 2022 r.

 

Uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych.
20 kwietnia 2022 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Zarządzenie nr 5 – terminy rekrutacji do klasy 1 SP

Załączniki do pobrania:

  1. Rekrutacja do SP – Oświadczenie o rodzeństwie kandydata
  2. Rekrutacja do SP – Oświadczenie o wielodzietności rodziny
  3. Rekrutacja do SP – Wniosek o przyjęcie do Szkoły 2022-2023
  4. Rekrutacja do SP – Zgłoszenie do kl. I szkoły rejonowej 2022-2023

 

Back To Top
Skip to content