skip to Main Content

Wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Buk

W najbliższą niedzielę, 6 lutego 2022 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Buk w okręgu wyborczym nr 1 obejmującym część miasta Buk, tj. ulice:
Browarną, Garncarską, Kazimierza Zenktelera, Pl. Przemysława, Pl. Stanisława Reszki, Poprzeczną, Poznańską, Ratuszową, Rzeźnicką, Słoneczną, Smugi, Tylną, Wąską, Wielkowiejską, Zdrojową.

Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 21.00.
Lokal wyborczy znajduje się w Kinie “Wielkopolanin”, Pl. Stanisława Reszki 29, 64-320 Buk.

O mandat radnego Miasta i Gminy Buk ubiega się dwóch kandydatów.

Do pobrania:
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatow

  • Wyborcy udający się na głosowanie zobowiązani są posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument z fotografią (np. paszport, prawo jazdy lub legitymacja studencka).
  • Wyborca otrzyma jedną kartę do głosowania.
  • Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
  • Przyczyną nieważności głosu jest: postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

UWAGA!!

Pamiętajmy, że wybory uzupełniające odbywają się w okresie szczytu epidemii COVID-19. W tej sytuacji w lokalu wyborczym należy przestrzegać i dostosować się do obowiązującego powszechnie reżimu sanitarnego:

  • po wejściu do lokalu należy zdezynfekować dłonie lub mieć przy sobie i założyć czyste rękawiczki jednorazowe,
  • osoby przebywające w lokalu wyborczym mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki (członkowie komisji mogą poprosić wyborcę o chwilowe odkrycie twarzy w celu sprawdzenia tożsamości),
  • okazując dokument tożsamości, nie należy go oddawać do rąk członków komisji,
  • w lokalu wyborczym należy zachować dystans społeczny co najmniej 1,5 m od drugiej osoby,
  • członkowie obwodowej komisji wyborczej będą czuwać nad liczbą wyborców przebywających jednocześnie w lokalu wyborczym i w przypadkach, gdzie zajęte będą wszystkie miejsca do głosowania, wyborcy przybywający na głosowanie będą przez członków komisji proszeni o oczekiwane na zewnątrz lokalu wyborczego.

 

Back To Top
Skip to content