skip to Main Content

Wielka Wieś – projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi w sąsiedztwie rodzinnych ogrodów działkowych przy ul. Św. Rocha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Pliki do pobrania:
  1. 1 – Projekt uchwały – tekst planu – Wielka_Wieś – Św. Rocha
  2. 1a – Uzasadnienie do projektu uchwały – Wielka_Wieś – Św. Rocha
  3. 2 – Załączniki nr 1 – rysunek planu – Wielka_Wieś – Św. Rocha
  4. 3 – Prognoza oddziaływania na środowisko – Wielka_Wieś – Św. Rocha
Back To Top
Skip to content