skip to Main Content

Wsparcie w kryzysie psychicznym dla dorosłych, młodzieży i dzieci

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w powiecie poznańskim dla mieszkańców gmin: Buk i Stęszew działa w Otuszu od października br. Powstało z funduszy unijnych, dzięki którym zapewnia wielospecjalistyczną kadrę i bezpłatną pomoc psychologiczną przeznaczoną dla dorosłych, młodzieży i dzieci. W ubiegłym tygodniu burmistrz udał się z roboczą wizytą do Centrum, gdzie o pierwszych miesiącach funkcjonowania i możliwościach wsparcia ich działań ze strony urzędu rozmawiał z Wiceprezesem Zarządu Fundacji „Akme” Grzegorzem Wojtanowskim i specjalistami.

– Trwająca pandemia jest okresem, w którym szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na aspekty dotyczące zdrowia psychicznego, też tych najmłodszych. Lockdown i brak możliwości bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami przyczynia się do licznych problemów natury psychicznej, z którymi należy zwrócić się do specjalisty. Profilaktyka i wyłapywanie problemów psychicznych dzieci i młodzieży na wczesnym etapie umożliwi ich zapobieganie.  Dlatego tak ważne jest pozyskanie przez Fundację „Akme” funduszy unijnych na interdyscyplinarne Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu – mówił burmistrz Paweł Adam.

Bezpłatna pomoc wielospecjalistyczna      

W Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego można otrzymać wsparcie w trudnych momentach życiowych – kryzysie psychicznym. Taka opieka jest najbardziej potrzebna tym, których stan psychiczny znacznie zaburza funkcjonowanie – począwszy od niemożliwości zadbania o siebie, wyjścia do pracy lub szkoły, organizacji czasu po utrzymanie relacji z innymi. Przyczyn obniżenia nastroju i samopoczucia, niskiej samooceny może być wiele, a zaliczyć do nich można m.in. doświadczenie przemocy domowej, trudności z odżywianiem, w kontaktach z rówieśnikami, kłopoty finansowe. A diagnozy? Od trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą szkoły, lockdownem, powrotem w szkolne mury, przez problemy rodzinne, zaburzenia lękowe, depresyjne z myślami nawet samobójczymi, aż po zaburzenia dwubiegunowe, schizofrenię, psychozy.

Centrum oferuje indywidualne spotkania z psychologami (na razie trzema) i psychiatrami (dla dorosłych i dzieci), pedagogiem, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, mediatorem, pracownikiem socjalnym, dietetykiem czy fizjoterapeutą. Nie jest potrzebne skierowania lekarskie, wystarczy zadzwonić i przyjść by otrzymać kompleksowe wsparcie.

– W poszukiwaniu odpowiedniego lokalu byliśmy w kilku miejscach w gminie. Nie ukrywam, że początkowo planowaliśmy, że punkt będzie miał swoją siedzibę w Buku. Niestety warunki lokalowe na to nie pozwoliły i dopiero w Otuszu znaleźliśmy odpowiednie miejsce – mówił Wiceprezes Zarządu Fundacji „Akme” Grzegorz Wojtanowski.

Urszula Stępkowska-Bobryk, kierownik Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu stwierdza: – Na chwilę obecną w programie mamy 20 uczestników dorosłych, ponad 25 dzieci. „W programie” to znaczy, że pracujemy najczęściej z całymi rodzinami, spotykamy się średnio raz w tygodniu i staramy się pomóc na różnych poziomach i obszarach trudności.

Początek współpracy z placówkami oświatowymi, OPS

13 grudnia br. z inicjatywy burmistrza odbyło się spotkanie przedstawicieli placówek oświatowych w Buku, Ośrodka Pomocy w Buku z pracownikami Centrum w Otuszu. Dyrektorki, pedagodzy, psycholodzy wspólnie zastanawiali się jak dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących pomocy psychicznej w gminie, w jaki sposób informować o tym punkcie rodziców, nauczycieli by zachęcić do skorzystania z jego bogatej oferty.

Jedną z podejmowanych kwestii podczas spotkania była lokalizacja Centrum – jednak z dala od Buku. Jak zapewniał Wiceprezes Zarządu Fundacji „Akme” Grzegorz Wojtanowski: – W najbliższym czasie planujemy zakupić samochód, który zapewni transport osobom niezmotoryzowanym. To z pewnością znacznie ułatwi dotarcie do nas większej liczby osób.

O tym jak bardzo ten punkt pomocy w kryzysach psychicznych jest potrzebny w gminie mówiła Agnieszka Słaby, kierownik Ośrodka Pomocy Rodzinie w Buku. – Takiego miejsca do tej pory w gminie nie było. Korzystaliśmy z pomocy psychologa i psychiatry, do których kierowaliśmy naszych podopiecznych, ale o takiej wielodyscyplinarnej pomocy mogliśmy jedynie pomarzyć.

Centrum wyszło z propozycją poprowadzenia treningów umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół. Przedstawiciele szkół dopytywali o szczegóły treningów. Andrzej Jankowski, pedagog ze Szkoły Podstawowej ze Buku pytał, czy jest możliwość prowadzenie zajęć dla większej liczby uczniów w kilku grupach. Urszula Stępkowska-Bobryk, kierownik Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu tłumaczyła, że zajęcia są prowadzone w kilku grupach i dotyczyć będą różnych obszarów funkcjonowania uczniów, takich jak sobie radzić z emocjami, agresją, komunikacją.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w powiecie poznańskim dla mieszkańców gmin: Buk i Stęszew, z siedzibą w Otuszu działa od poniedziałku do piątku, w godz. 8-20. Kontakt: Otusz 11A, 64-320 Otusz, tel. 609 691 550, email:
Jak dojechać? Kliknij – współrzędne Googlemaps do wyznaczenia trasy.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu jest Fundacja Akme z siedziba w Poznaniu. Wartość projektu to 3,5 mln zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 3 mln 100 tys. zł.

 

Back To Top
Skip to content