skip to Main Content

Nowe drzewa w gminie

W minionym tygodniu, na terenie gminy posadzonych zostało 157 drzew. 120 z nich, to drzewa miododajne, na które pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000,00 zł.
Sadzonki drzew miododajnych rosną wzdłuż drogi gminnej łączącej miejscowości Szewce i Dobieżyn: 60 drzew gatunku klon jawor oraz 60 lip drobnolistnych.
Pozostałe drzewa posadzone zostały na terenie gminy jako uzupełnienie roślinności wypadłej, nasadzenia nowe jak i rekompensacyjne.
Łączna kwota, za którą zakupiono drzewa to 47.900,00 zł.
Back To Top
Skip to content