skip to Main Content

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Urząd Miasta i Gminy Buk ma zamiar złożyć wniosek o grant “Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” ogłoszony przez Centrum projektów Polska Cyfrowa.

Projekt ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (spełniające kryteria projektu) zobowiązane są złożyć dokumenty do 29 października w Urzędzie.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Budżet i poziom dofinansowania:

Maksymalne dofinansowanie grantu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone jako iloczyn ilości dzieci i wnuków byłych pracowników PGR razy maksymalną stawkę za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej tj. 3 500 zł.​​​


Jak złożyć wniosek?

Wypełnione dwa formularze (zamieszczone poniżej) należy wrzuć do urny umieszczonej przed wejściem do urzędu lub w okienku podawczym w holu urzędu.
Dostarczenie dokumentów nie jest jednoznaczne z pozytywną decyzją o udzieleniu dofinansowania. 

Załączniki do pobrania:

  1. Wzór_oświadczenia_rodzica-opiekuna_prawnego
  2. Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych)

Więcej o projekcie na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Back To Top
Skip to content