skip to Main Content

Sprzeciw Mieszkańców wobec podwyżek cen gazu

Szanowni Mieszkańcy,

w dniu wczorajszym grupa mieszkańców naszej gminy zwróciła się do mnie, aby upublicznić oraz poprzeć sprzeciw Mieszkańców Miasta i Gminy Buk w sprawie podwyżek cen gazu wprowadzonych z dniem 1 października br. przez spółkę G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

W pełni popieram i podpisuję się pod przedstawionymi postulatami. Niniejszym również zachęcam wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w sprzeciwie poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na listach, które z wolą wnioskodawców, zostały udostępnione Państwu w miejscach publicznych, jak również w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy.

Listy wyłożone będą od piątku 15 października m.in. w:

– holu Urzędu Miasta i Gminy Buk,

– siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku,

– siedzibie Biblioteki Publicznej w Buku oraz wszystkich filiach,

– holu Kina Wielkopolanin w Buku.

Wydrukowane listy z podpisami można dostarczyć w w/w miejscach. Natomiast w każdym sołectwie, listy zostały udostępnione sołtysom, u których można złożyć stosowny podpis, bądź także dostarczyć wydrukowane i uzupełnione listy. Chęć udziału w tej akcji wyrazili również druhowie strażacy, którzy dysponują także listami i wszelkimi informacjami na ten temat.

Zachęcam Państwa, aby w przeciągu najbliższych kilku dni wziąć udział w tej społecznej inicjatywie. Akcja zbierania podpisów będzie trwać do dnia 20 października br. Wówczas w imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy, wyrażających swój sprzeciw, przekażę przedstawicielom Spółki niniejsze wystąpienie, udzielając również mojego osobistego poparcia dla tej inicjatywy, zarówno jako mieszkaniec gminy, a także Burmistrz Miasta i Gminy Buk.

W momencie dokonywania podpisów proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną u dołu listy z podpisami.

Z poważaniem
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

DO POBRANIA:

Back To Top
Skip to content