skip to Main Content

Pożytek publiczny i wolontariat 2021

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń pn.: „Bukowskie Mamy rozwijają pasje – cykl warsztatów”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto i Gmina Buk zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Bukowskie Mamy rozwijają pasje – cykl warsztatów”, złożoną przez Stowarzyszenie Bukowskie Mamy w dniu 11 października 2021r.

Informację zamieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Buk:
https://bip.buk.gmina.pl/a,17566,pozytek-publiczny-i-wolontariat-2021.html

Back To Top
Skip to content