skip to Main Content

# SZCZEPIMY SIĘ – NAJNOWSZE STATYSTKI

Na stronie https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking dostępne są najnowsze dane dotyczący liczby zaszczepionych osób przeciw COVID-19.

Z raportu na dzień 8 października wynika, że spośród 12 673 mieszkańców 58,9 % jest w pełni zaszczepionych. Wynik, ten lokuje Miasto i Gminę Buk na 59 miejscu w skali kraju.
• liczba zaszczepionych minimum 1 dawką – 7 810
• liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych – 7 465

Dane dotyczące zaszczepionych w poszczególnych kategoriach wiekowych (zaszczepieni minimum jedną dawką):
• 12-19 lat – 505 osób
• 20-39 lat – 2 216 osób
• 40-59 lat – 2 680 osoby
• 60-69 lat – 1 250 osób
• 70 i więcej lat – 1 159 osób

Z danych statystycznych o wzroście liczby zakażonych koronawirusem w skali całego kraju wynika, że czwarta fala pandemii COVID-19 stała się faktem. Zasadniczym elementem walki z epidemią są powszechne szczepienia przeciwko COVID-19. Szczepienia wzmacniają odporność organizmu, a w przypadku zakażenia dają szansę na łagodny przebieg choroby. Dziękujemy za odpowiedzialność i zrozumienie wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy, którzy już zdecydowali się na udział w Programie Szczepień i przyjęli dwie dawki szczepionki. Liczymy, że osoby, które jeszcze nie podjęły decyzji o zaszczepieniu, zdecydują się na szczepienie. Szczególny apel kierujemy do seniorów oraz rodziców i opiekunów młodzieży powyżej 12 -tego roku życia.
Rząd zdecydował o możliwości podania niektórym kategoriom osób trzeciej – wzmacniającej odporność (tzw. przypominającej) dawki szczepionki. Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19 jest przeznaczona dla:
1) osób z poważnymi zaburzeniami odporności:
2) osób powyżej 50 – tego roku życia,
3) pracowników medycznych mających bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem.
Punkty szczepień czekają na każdego chętnego. Nie ma żadnych problemów z rejestracją. Ponadto w punkcie szczepień funkcjonującym w Branżowej Szkole I Stopnia w Buku przy ul. Dworcowej 44 w każdą środę od godz. od 15.00 do 19.00 oraz w każdy czwartek od godz. 12.00 do 15.00, wszyscy chętni mogą zaszczepić się bez konieczności uprzedniej rejestracji. Punkt szczepień dysponuje wszystkimi szczepionkami aktualnie dostępnymi w kraju.

Realizujemy także bezpłatny transport osób na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (decyzja nr 1/2021 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.01.2021 zmieniona decyzjami nr 2, 3 i 4).

Z bezpłatnego transportu na szczepienia mogą skorzystać osoby:
• niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
• mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.

Aby zgłosić potrzebę skorzystania z transportu, należy skontaktować się z telefonicznym punktem zgłoszeń potrzeb transportowych na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, mieszczącym się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Buku – numer telefonu 572 290 287 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14).
Transport osób do punktów szczepień jest realizowany na obszarze Miasta i Gminy Buk. W wyjątkowych przypadkach, a w szczególności gdy szczepienie będzie wykonywane poza granicami Miasta i Gminy Buk, transport może być realizowany do punktu szczepień położonego nie dalej niż 20 km od granicy gminy.

Osoby zgłaszające się na szczepienie są zobowiązane wypełnić i oddać w punkcie szczepień:
1) osoby dorosłej – „Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19”,
2) w przypadku osób niepełnoletnich – „Kwestionariusz wstępnego badania przesiewowego osoby niepełnoletniej”.

Back To Top
Skip to content