skip to Main Content

Dlaczego mieszkańcy gminy Buk za gaz mają płacić więcej?

Telewizja przyjechała do Buku w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi planowanych horrendalnych podwyżek cen gazu, które od 1 października 2021 r. wprowadziła spółka G.EN. GAZ ENERGIA z siedzibą w Tarnowie Podgórnym. Dziennikarze rozmawiali z mieszkańcami gminy, którzy nie kryli swojego niezadowolenia i oburzenia w związku ze zmianami cen. Oburzenie to jedno, ale też niesprawiedliwe potraktowanie mieszkańców gminy, która znalazła się w grupie, obok np. Tarnowa Podgórnego i Kaźmierza, dotkniętych podwyżkami nawet o 170% dotychczasowej opłaty za paliwo gazowe.

Burmistrz wyraził duże zaniepokojenie, czy wszyscy mieszkańcy gminy finansowo podołają nadchodzącej zimie. Tak drastyczna podwyżka cen może spowodować, że kosztem opłacenia rachunków za gaz mieszkańcy nie będą mieli pieniędzy na inne podstawowe potrzeby.  – Jaka jest propozycja ze strony rządu i jak zrekompensować mieszkańcom tego typu nagłą podwyżkę – padały retoryczne pytania ze strony burmistrza. – Też my, samorządowcy będziemy musieli liczyć się z większymi kosztami utrzymania szkół, obiektów publicznych, itp. w naszej gminie, a planując przyszłoroczny budżet ten spory wydatek trzeba będzie uwzględnić, nie mówiąc jeszcze o skorygowaniu tegorocznego budżetu.

I jeszcze jedna, bardzo istotna kwestia związana z podwyżkami cen gazu. – Namawialiśmy mieszkańców do wymiany źródeł ogrzewania – aby stare „kopciuchy” zamienić na ekologiczne źródła ogrzewania, na gaz i co teraz? W ten sposób tracimy wiarygodność i zaufanie naszych mieszkańców. Oczywiście namawiając ich do tej zmiany, nie używaliśmy argumentów, że będzie taniej, tylko że ekologicznie, ale koszty finansowe są teraz dla nich bardzo wysokie!

Burmistrz udzielając wypowiedzi poddał pod wątpliwość, dlaczego G.EN. GAZ ENERGIA kupując polski gaz od PGNiG ustalił takie, a nie inne ceny i kto za to ponosi odpowiedzialność? Co zrobiono, aby umożliwić mieszkańcom korzystanie z oferty różnych sprzedawców? Dlaczego nasza gmina jest uzależniona od jednego dostawcy, czyli w tym przypadku dostarczającego gaz zaazotowany? Dlaczego nie ma możliwości, aby sieci przesyłowe i dystrybucyjne były włączone do krajowego systemu dystrybucji, gdzie sprzedawany jest gaz wysokometanowy. Jak zaznaczał burmistrz, na stronie internetowej G.EN. GAZ ENERGIA, w zakładce „Zmiana sprzedawcy”, dopiero w ostatnich dniach pojawiła się informacja, że sprzedawcę mogą zmienić jedynie odbiorcy gazu wysokometanowego. Niestety mieszkańcy naszej gminy nie mogą skorzystać z tej możliwości, co potęguję wątpliwości i poczucie niesprawiedliwości w związku z podwyżkami opłat za gaz.

Burmistrz Paweł Adam wraz z innymi samorządowcami będzie podejmował kolejne działania. W najbliższych dniach stosowna, pisemna interwencja zostanie podjęta w Ministerstwie Energii, Urzędzie Regulacji Energetyki, Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby wyjaśnić czy spółka G.EN. GAZ ENERGIA nie wykorzystuje swojej monopolistycznej pozycji na rynku i dlaczego w kraju u różnych dostawców zatwierdzane są i stosuje się zróżnicowane wysokości cen dla poszczególnych odbiorców, tj. gospodarstw domowych i odbiorców biznesowych. Jak podsumował burmistrz: – To jest duża niesprawiedliwość i na pewno musi to zostać wyjaśnione.

W dn. 05.10.br. burmistrz miasta i gminy Buk Paweł Adam wraz z wójtem gminy Tarnowo Podgórne Tadeuszem Czajką wziął udział w spotkaniu zdalnym z przedstawicielami G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. w celu uzyskania informacji i podania powodów tak drastycznych podwyżek cen gazu.

Spółka G.EN. GAZ ENERGIA zobowiązała się do dn. 07.10.br. przedstawić stosowne informacje odnośnie zaistniałej sytuacji. Dzisiaj wpłynęły wyjaśnienia, które poniżej zamieszczamy:

Odpowiedź z wyjaśnieniami – G.EN. GAZ ENERGIA

Back To Top
Skip to content