skip to Main Content

Syreny alarmowe – 1 września

Burmistrz Miasta i Gminy Buk, działając na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96), podaje do wiadomości publicznej, że celem upamiętnienia 82. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, a także w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania,  w dniu 01 września 2021 r. o godz. 12.00 na terenie miasta Buk zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Syreny będą emitować dźwięk ciągły, trwający 1 minutę.

Włączenia syren w podanym wyżej terminie nie należy utożsamiać z jakimkolwiek zagrożeniem.

Back To Top
Skip to content