skip to Main Content

Otwarcie WDK na terenie gminy Buk od 5 czerwca 2021 r.

Zasady korzystania z Wiejskich Domów Kultury na terenie Miasta i Gminy Buk od 5 czerwca 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że od dnia 5 czerwca 2021 r. przywracamy możliwość udostępniania Wiejskich Domów Kultury zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań okolicznościowych w nadal trwającej epidemii.

Udostępnienie poszczególnych WDK odbywać się będzie na podstawie zawartych umów najmu, a najemca jako organizator wydarzeń/eventu jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych sanitarnych, tj. w szczególności do:

 • dostosowania liczby zaproszonych gości (do liczby gości nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19) do nowych wytycznych związanych z dopuszczoną liczbą osób w trakcie imprezy (limit gości – max. 50 osób) – maksymalna liczba gości w poszczególnych Wiejskich Domach Kultury przedstawia się następująco:
 • Wiejski Dom Kultury w Dakowach Suchych – 50 osób,
 • Wiejski Dom Kultury w Dobrej – 32 osoby,
 • Wiejski Dom Kultury w Kalwach – 40 osób,
 • Wiejski Dom Kultury w Niepruszewie – 50 osób,
 • Wiejski Dom Kultury w Żegowie – 48 osób,
 • informacja odnośnie otwarcia WDK w Otuszu oraz WDK w Dobieżynie nastąpi w terminie późniejszym, z uwagi na prowadzone tam prace remontowe. O szczegółach poinformujemy w osobnym komunikacie,
 • poinformowania gości i obsługi, że w imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, przebywające na kwarantannie, w izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego;
 • poinformowania gości o wytycznych dotyczących wszelkich ustalonych zasad reżimu sanitarnego panujących w miejscu imprezy;
 • dysponowania pełną listą gości i obsługi wraz z kontaktami do udostępnienia w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • zapewnienia, aby – w miarę możliwości – przy jednym stoliku wyznaczone były miejsca dla rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • stosowania się do ogólnych zasad reżimu sanitarnego w trakcie trwania epidemii, tj. częste mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego itd.;
 • dezynfekcji na własny koszt Wiejskiego Domu Kultury po zakończeniu imprezy.

Kontakt do zarządców WDK:

– Wiejski Dom Kultury w Dakowach Suchych – Milena Mikołajczak, tel. 724 106 160,

– Wiejski Dom Kultury w Dobrej – Jan Bręk, tel. 511 651 809,

– Wiejski Dom Kultury w Kalwach – Małgorzata Woźniak, tel. 693 531 881,

– Wiejski Dom Kultury w Niepruszewie – Justyna Żybura, tel. 661 935 560,

– Wiejski Dom Kultury z Żegowie – Jolanta Kitkowska, tel. 694 965 803.

 

Zmianie uległa organizacja funkcjonowania obiektów:

 • przy wejściu do każdego WDK umieszczone zostały dystrybutory z płynem do dezynfekcji oraz informacje o:
 • maksymalnej liczbie uczestników imprezy zgodnie z powyższym wykazem,
 • osobach, które nie mogą brać udziału w imprezie,
 • konieczności dezynfekcji rąk po każdorazowym wejściu do obiektu;
 • przy dystrybutorze z płynem do dezynfekcji umieszczone zostały:
 • instrukcja „Jak skutecznie myć ręce?”,
 • informacjo o rekomendowanym zachowaniu dystansu społecznego oraz częstym myciu rąk;
 • w szatniach umieszczona została informacja o zachowaniu wolnego odstępu między zajętymi wieszakami;
 • na sali balowej umieszczone zostały informacje o:
 • zaleceniach dotyczących usadzania gości po obu stronach tak, aby nie siedzieli vis-a-vis siebie,
 • rekomendowanym zachowaniu dystansu społecznego oraz częstym myciu rąk,
 • potrzebnych numerach telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych;
 • w kuchni oraz toaletach umieszczone zostały wiszące dozowniki z płynem do dezynfekcji oraz instrukcje:
 • „Jak skutecznie dezynfekować ręce?”,
 • „Jak skutecznie myć ręce?”,
 • „Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice?” (dotyczy obsługi imprezy),
 • „Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę” (dotyczy obsługi imprezy).

Dodatkowo zaleca się, aby jak najczęściej wietrzyć pomieszczenia oraz przecierać powierzchnie dotykowe. Bieżące informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Rozwoju można śledzić na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/.

 

Back To Top
Skip to content