skip to Main Content

Żłobek w prezencie dla mam

Dzisiaj została podpisana umowa na dofinansowanie z funduszy unijnych „Żłobka Miejskiego BUKOWIANKA” przy ul. Dobieżyńskiej 1 w Buku. Termin nieprzypadkowo zbiegł się ze świętem mam, których dzieci od 1 grudnia br. będą mogły skorzystać z nowej placówki w naszej gminie.

Pierwszy publiczny żłobek w Buku będzie działał w budynku po byłej szwalni „Bukowianka”. W ten sposób gmina nie tylko otworzy nową placówkę oświatową, ale też uratuje zrujnowany budynek, tak ważny dla bukowian.
(Pisaliśmy o tym: https://buk.gmina.pl/2518-nowy-zlobek-publiczny-w-buku/)

Społeczne inwestycje
W podpisaniu umowy wzięli dzisiaj udział Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, Burmistrz Miasta i Gminy Buk – Paweł Adam i zastępca Skarbnika Miasta i Gminy Buk – Anna Lewińska.
– Oddanie do użytku nowego żłobka wpisuje się w potrzeby rynku pracy. Dzięki takiej inwestycji rodzice, a przede wszystkim mamy po urodzeniu dziecka, mogą wrócić do pracy, zostawiając pociechy pod odpowiednią opieką. Zapewnia to właśnie Europejski Fundusz Społeczny, o którym najczęściej mało się mówi, bo wszyscy interesują się dużymi inwestycjami, takimi jak drogi czy kanalizacja. Dzięki funduszom z EFS Wielkopolski Program Operacyjny dysponuje budżetem 2,5 mld zł, które wydajemy na różne przedsięwzięcia związane z rynkiem pracy; to są żłobki, przedszkola, programy prozdrowotne – stwierdził Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak.
Żłobek publiczny w Buku nie jest jedynym projektem społecznym realizowanym aktualnie w naszej gminie, ze środków pozyskanych z EFS. – Miasto i Gmina Buk jest partnerem wielomilionowego, bardzo ważnego przedsięwzięcia dla naszych mieszkańców. Jest to Dzienny Dom Opieki Medycznej, za którego realizację odpowiedzialne jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” z siedzibą w Poznaniu – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Buk, Paweł Adam.

Z unijnym dofinansowaniem
Na projekt ten Miasto i Gmina Buk pozyskało kwotę 666.000,00 zł (przy wkładzie własnym 174.980,00 zł) z ministerialnego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” oraz 832.575,00 zł z WRPO na lata 2014-2020 (na wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi) z Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundusze pozyskane z WPRO pokryją także wydatki związane z zatrudnieniem czterech pracowników. Wartość obu projektów wynosi prawie 1.500.000 zł, a łączny koszt inwestycji szacowany jest na 1.814.480,00 zł.
Dla rodziców oznacza to, że przez dwa lata nie będą musieli ponosić opłat za pobyt dziecka w żłobku. Jedynym wydatkiem będzie koszt wyżywienia.
Dzięki inwestycji w żłobku zostanie utworzonych początkowo 20 miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat, a docelowo 40-50 miejsc.
Podczas dzisiejszego spotkania Burmistrz Paweł Adam zaprosił Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka do kolejnych spotkań i wizyt roboczych na terenie gminy, w celu doglądania postępów przy realizowanych inwestycjach. Nasz dzisiejszy, ważny gość zadeklarował, że na pewno niedługo znowu odwiedzi gminę, bo z każdą kolejną wizytą widzi jak wiele się tu zmienia i ile powstaje nowych inwestycji.

 

 

Back To Top
Skip to content