skip to Main Content

Relacja z XXVIII sesji Rady Miasta i Gminy Buk

Zdrowie mieszkańców, wyjście z GOAP-u, nowe inwestycje i ochrona środowiska.

Realizacja Narodowego Programu Szczepień dla mieszkańców gminy Buk, wyjście ze Związku Międzygminnego GOAP, kolejne inwestycje w gminie, działania z zakresu ochrony środowiska, to tylko niektóre tematy, które we wtorek zdominowały obrady sesji Rady Miasta i Gminy Buk.

Szczepienia na wyciągnięcie ręki

Już na wstępnie odniesiono się do obecnego stanu epidemiologicznego. Pomimo łagodzenia obostrzeń, sytuacja ciągle pozostawia wiele do życzenia. Zresztą troska o zdrowie mieszkańców gminy Buk często pojawiała się w wypowiedziach uczestników sesji. – W naszej gminie z powodzeniem realizowany jest Narodowy Program Szczepień. W ciągu jednego dnia jest dokonywanych nawet kilkaset szczepień. Do tej pory (stan na 26.04) udało się zaszczepić 1400 osób pierwszą dawką i 80 – drugą dawką szczepionki. Odwiedzają nas przedstawiciele innych, ościennych gmin, aby podpatrywać jak został zorganizowany punkt masowych szczepień, nie tylko w skali powiatu poznańskiego, ale całego kraju – mówił burmistrz Paweł Adam. Podziękował m.in. szkole branżowej, która udostępniła obiekt; pani kierownik OPS i pracownikom, druhom strażakom i osobom obsługującym infolinię, bo bez ich zaangażowania nie można by było mówić o tak sprawnej organizacji punktu szczepień. Słowa podziękowania padły też pod adresem mieszkańców: za ich wyrozumiałość, dużą świadomość o potrzebie i chęci szczepienia się oraz elastyczność w sytuacji, kiedy to w połowie kwietnia termin szczepień trzeba było przesunąć o dwa dni później, bo szczepionki nie dotarły z hurtowni. Burmistrz przypomniał również, że podmiotem odpowiedzialnym za realizację szczepień w Szkole Branżowej jest Szpital Podolany przy współpracy z Metropolią Poznań i gminą Buk.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, Elżbieta Batura wyraziła zdanie, jak przyznała nie tylko swoje, ale też wielu seniorów, którzy dziękują za możliwość zaszczepienia blisko domu, w przyjaznej atmosferze. Dla nich decyzja o szczepieniu nie zawsze była oczywista, a dzięki programowi szczepień w Buku, ich wątpliwości zostały rozwiane.

Zaś Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty, Tomasz Plewa dopytywał, czy jest możliwość usprawnienia zapisów telefonicznych na szczepienia, aby ten system, który realizowany jest w naszej gminie był sprzężony z ogólnokrajowym. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że system przez cały czas jest usprawniany; docelowo ma być spójny, ale jeszcze daleko mu do ideału. Mimo to, pracownicy OPSu i osoby obsługujące infolinię robią co tylko mogą, aby jak najlepiej wesprzeć Szpital Podolany. Bez wątpienia, bez ich zaangażowania szczepienia nie mogłyby się odbyć w takiej skali jak to ma miejsce.


Wystąpienie gminy Buk z GOAP-u 

Radni nie mieli najmniejszych wątpliwości co do swojej decyzji i jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu, co ma nastąpić z końcem tego roku.

Jednak wyjście gminy z GOAP to jedno, ale od razu pojawia się pytanie co dalej. Czy gmina zdecyduje się na wdrożenie samodzielnego systemu odbioru i zagospodarowania odpadami z terenu całej gminy, czy ubiegać się będzie wspólnie z innymi gminami o członkostwo w innym związku? Do tego tematu wrócimy niebawem.

Dofinansowania ze środków zewnętrznych

Kolejny temat sesji to fundusze, które gminie Buk udaje się pozyskać z różnych źródeł zewnętrznych. Warto wymienić chociaż kilka z nich.

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zostały przyznane naszej gminie środki, którymi dysponuje samorząd województwa w ramach przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Jest to kwota 110.625 zł na ulicę Ogrodową w Dobieżynie.

Cieszą też dotacje czy fundusze, które otrzymują też jednostki gminne podlegające urzędowi. Jak na przykład Biblioteka Publiczna, która stała się beneficjentem projektu unijnego realizowanego przez Fundację eSzkoła w Poznaniu. Placówka otrzymała sprzęt  (laptopy, tablety, zestawy LEGO) o wartości ponad 10.000 zł, dzięki którym w bibliotece będą odbywały się zajęcia z programowania robotów LEGO. Zajęcia będą dedykowane młodzieży w wieku 10-18 lat.  Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku beneficjentem podobnego projektu z zakresu innowacyjnych rozwiązań i aktywizacji cyfrowej był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku.

Lista jest długa i trudno wymienić wszystkie dofinansowania. Warto również przypomnieć, że gmina konsekwentnie realizuje politykę pozyskiwania funduszy i środków zewnętrznych, co nie byłoby możliwe bez dużego zaangażowania pracowników urzędu. Tym samym radni wielokrotnie kierowali do burmistrza podziękowania dla zespołu zajmującego się pozyskiwaniem tych środków.

Aktualnie gmina jest w trakcie starania się o kolejne środki ze źródeł zewnętrznych. I tak na przykład do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Sportowa Polska” (dotyczącego rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej) i urząd stara się o przyznanie funduszy na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturę techniczną w Dobieżynie.

Na sesji burmistrz przedłożył dodatkową zmianę w budżecie – uwzględnienie przebudowy schodów wejściowych do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Na to zadanie gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie w ramach programu „Kulisy kultury” zorganizowanego przez samorząd województwa wielkopolskiego. Jednak wcześniej, przed ubieganiem się o fundusze należy je zabezpieczyć w budżecie gminy. Całość inwestycji została podzielona na II etapy. W ramach jednego zadania inwestycyjnego podzielonego na dwa etapy w tym roku planuje się zrealizować przebudowę schodów, na które gmina planuje pozyskać 100 tys. zł, a w kolejnym zainstalować windę pozyskując środki zewnętrzne z programów dedykowanych likwidacji barier w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Ten obszar tematów powraca podczas każdej sesji. W temacie poprawy jakości powietrza burmistrz przedstawił wniosek o zwiększenie dofinansowanie do wymiany pieców w wysokości 50.000 zł jeszcze w tegorocznym budżecie. Wniosek został złożony na skutek wyczerpania dotacji dla mieszkańców gminy chcących wymienić piece. Padła również zapowiedź każdorazowego zwiększania środków na ten cel, jeśli będą oczekiwania i potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Zainteresowanie dofinansowaniem z roku na rok jest coraz większe, co widać po wzroście ilości składanych do urzędu wniosków o dotację.

Możliwość skorzystania z rządowego programu „Czyste powietrza”, a właściwie kontynuacja tych działań z roku ubiegłego stwarza kolejne perspektywy zadbania o nasze środowisko. Mieszkańcy mieli dotychczas możliwość skorzystania z pomocy konsultanta ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Do marca ubiegłego roku spotkania z konsultantem odbywały się w Sali Miejskiej. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną porady odbywają się teraz tylko i wyłącznie drogą telefoniczną. Aby zwiększyć efektywność i skuteczność doradztwa, o co zabiegali sami mieszkańcy, urząd wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z deklaracją współpracy w ramach programu „Czyste powietrze”. W urzędzie powstanie punkt informacyjno-konsultacyjny i mieszkańcy będą mogli uzyskać niezbędne informacje na ten temat, jak i też pomoc w napisaniu wniosku o dofinansowanie. Po zniesieniu obostrzeń sanitarnych dyżur konsultanta w urzędzie ma odbywać się w zwiększonym wymiarze godzinowym. Przypomniano też, że na jednym z posiedzeń padła propozycja utworzenia w urzędzie stanowiska pełnomocnika ds. ochrony środowiska. Jak się bowiem okazuje, przy takim nagromadzeniu spraw w tym zakresie, jest ono niezbędne. Radni uzyskali zapewnienie od burmistrza, że w najbliższym czasie zostanie opublikowane stosowne ogłoszenie o naborze na takie stanowisko.

Burmistrz wspomniał też o rozpoczęciu naboru na dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków. W budżecie na ten cel, po wtorkowej zmianie, zabezpieczone zostało 54 tys. złotych. Przy okazji pojawiły się zapytania dotyczące liczby próbek potrzebnych do pomiaru jakości ścieków. Burmistrz zapowiedział, że sprawa zostanie poddana szczegółowej analizie i wyjaśniona w najbliższym czasie.

Wrócił też temat budowy farm fotowoltaicznych w naszej gminie, tzn. gdzie i czy w ogóle mogłyby takie powstać. Z uwagi na wcześniejsze zainteresowanie radnych sprawą budowy farmy fotowoltaicznej w Dobieżynie, burmistrz poinformował, że inwestor otrzymał odmowną decyzję w zakresie ustalenia warunków zabudowy odnośnie realizacji tego przedsięwzięcia, co było także efektem sprzeciwu mieszkańców i apelu niektórych radnych. Jednak jak tłumaczył burmistrz, inwestor odwołał się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a zatem sprawa pozostaje nadal otwarta i będzie czekać na swoje rozstrzygnięcie. Przy okazji radni podkreślali, że sprawa lokalizacji takich obiektów fotowoltaicznych na znacznym obszarze nie może być określana w procedurze planów miejscowych w oderwaniu od studium planistycznego gminy. Skoro w studium gminy Buk takich obiektów nie przewidziano, to realizacja takiej zabudowy w oparciu o plany miejscowe nie jest możliwa. Tym samym inwestorzy próbują swoje pomysły lokować w oparciu o warunki zabudowy, a tu wykładnia prawa jest bardzo złożona i można się spodziewać długich postępowań i sporów na tym tle.

To nie koniec spraw, które dotyczą mieszkańców naszej gminy, a które wymieniał burmistrz w swoim sprawozdaniu z działalności między sesjami. Kwestie na pozór drobne, ale bez których trudno mówić o zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa mieszkańców. W przestrzeni gminnej pojawiły się ostatnio nowe miejsca obserwacyjne, kamery. Przeprowadzona jest kolejna rozbudowa monitoringu, która swoim zasięgiem obejmuje coraz większy zasięg. Aktualnie skupiono się na lokalizacjach związanych z ciągami komunikacyjnymi, a głównie na newralgicznych skrzyżowaniach, które ze względu na natężenie ruchu są miejscami niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Jeszcze do połowy tego roku kamery zostaną zainstalowane przy plaży oraz wiacie biesiadnej w Niepruszewie, która często bywa dewastowana. Rozbudowa monitoringu była realizowana w partnerstwie ze Spółdzielnią Mieszkaniową z Nowego Tomyśla, która jest zainteresowana poprawą stanu bezpieczeństwa na administrowanych osiedlach. Zainstalowane tam kamery, (a wcześniej ich zakup oraz montaż) był w całości sfinansowany przez Spółdzielnię, a gmina włączył je do systemu monitoringu i jest administratorem danych. W ramach działań zapewniających bezpieczeństwo zajęto się też odnowieniem oznakowania poziomego, a już niedługo podjęte zostaną czynności w zakresie oznakowania pionowego.

Zaś w temacie porządku w gminie zostały zakupione nowe kosze na śmieci: systematyczne wymieniane są te dotychczasowe pomarańczowe na nowe – czarne, które są bardziej trwałe oraz lepiej wkomponowują się w przestrzeń i są zgodne z estetyką miasta. I jeszcze parking przy urzędzie, z którego od 1 kwietnia można już korzystać, dzięki podpisaniu na razie na okres jednego roku umowy dzierżawy z właścicielem. Burmistrz zapewniał radnych o podjęciu dalszych rozmów z właścicielem nieruchomości i być może gmina podejmie się wieloletniej dzierżawy tego terenu.

Na koniec swojego sprawozdania, burmistrz poinformował o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Długo wyczekiwana przez mieszkańców budowa ulicy Franciszka Górczaka w Buku doczeka się w końcu realizacji, a co bardzo zadowalające, gmina otrzyma na to zadanie dofinansowane w wysokości 50% (maksymalne wg kryteriów), czyli ponad 1,6 mln zł. Łączne koszty tej inwestycji mają wynieść więc prawie 3,3 mln zł.

 

Ponadto pozytywnie rozpatrzono i podjęto pozostałe projekty uchwał:

– Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028;

– Program oczyszczenia Miasta i Gminy Buk z azbestu na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2032;

zmiana uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2021 rok;

– zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031;

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania „Projekt koncepcji budowy ścieżki rowerowej Buk – Dworzec Otusz”;

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na wykonaniu rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2496P – ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi;

– w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady A2 i parku przemysłowego w Niepruszewie;

– w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;

– określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Buk w roku 2021.

 

 

Back To Top
Skip to content