skip to Main Content

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych.

Informujemy mieszkańców, że dnia 16 lutego 2021 r. o godz. 1700 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady MiG Buk:
Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych.

W związku ze stanem epidemii posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnego obradowania. Transmisja online będzie prowadzona w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk.

Porządek posiedzenia:
1. Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Buk. Plan rozwoju sieci i urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz prognoza i możliwości ich sfinansowania ze źródeł własnych ZGK oraz funduszy zewnętrznych.
2. Sytuacja epidemiczna w gminie Buk. Inicjatywy i wykaz czynności podjętych przez jednostki organizacyjne gminy i jednostki kultury w kierunku przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID–19. Przygotowania w gminie Buk do krajowej akcji szczepień przeciwko COVID–19.
3. Omówienie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w celu rejestracji i transmitowania obrad Rady Miasta i Gminy Buk

Back To Top
Skip to content