skip to Main Content

Pożytek publiczny i wolontariat 2021 – kolejne 3 konkursy

  • NGO
  1. Konkurs ofert na 2021 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 9 lutego stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Buk w 2021 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 , w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i innych właściwych służ i organów. W przypadku uzyskania dotacji Oferent zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Termin składania ofert: do dnia 4 marca 2021 r. do godz. 15:00 

Załączniki:

 

 

                2. Konkurs ofert na 2021 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 9 lutego stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Buk w 2021 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 , w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i innych właściwych służ i organów. W przypadku uzyskania dotacji Oferent zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Termin składania ofert: do dnia 4 marca 2021 r. do godz. 15:00

Załączniki:

 

 

                 3, Konkurs ofert na 2021 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie: turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 9 lutego stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Buk w 2021 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 , w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służ i organów. W przypadku uzyskania dotacji Oferent zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Termin składania ofert: do dnia 4 marca 2021 r. do godz. 15:00

Załączniki:

Back To Top
Skip to content