skip to Main Content

Idąc za przykładem ojca Ignacego Cieślaka

6 czerwca w Dobieżynie odbyła się wyjątkowa uroczystość – obchody 20-lecia nadania Szkole Podstawowej imienia ojca Ignacego Cieślaka. Było to ważne wydarzenie nie tylko dla całej społeczności szkolnej, ale też dla zaproszonych gości, jak też mieszkańców gminy. 

Dwadzieścia lat temu Szkoła Podstawowa w Dobieżynie za swojego patrona wybrała ojca Ignacego Cieślaka – misjonarza w Rwandzie, który urodził się w Dobieżynie, a swoje życie poświęcił służbie potrzebującym, odważnie patrząc w przyszłość.

Obchody rozpoczęły się od mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku. Następnie w Wiejskim Domu Kultury w Dobieżynie odbyły się uroczystości jubileuszowe, które zaplanowano na boisku szkolnym, jednak warunki atmosferyczne pokrzyżowały plany.

20 lat temu

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka Marlena Kwiecińska-Kańduła przypomniała wydarzenia sprzed 20 lat, kiedy to rozpoczął się wieloetapowy proces wyboru patrona i nadania szkole imienia ojca Ignacego Cieślaka. Były rozmowy z uczniami i rodzicami, na lekcjach przedstawiono życiorys i zasługi misjonarza, który całe swoje życie poświęcił innym. Następnie przeprowadzono wybory, w wyniku których patronem został ojciec Ignacy Cieślak.

– Od tego czasu cała szkoła konsekwentnie stara się realizować misję i ideały ojca Ignacego Cieślaka, który nie bał się nowych wyzwań, bo w wieku 59 lat wyjechał na misję do Rwandy i ofiarnie służył innym. Był też przykładem tego, że każdy z nas może zostać wzorem dla innych. Dlatego na naszej szkolnej społeczności spoczywa wielka odpowiedzialność by świadomie czerpać z przykładu życia tak wybitnego człowieka. Życzę sobie i nauczycielom naszej szkoły, by nie zabrakło nam sił i twórczej świeżości w pracy z dziećmi i młodzieżą. A uczniom – by z zapałem zgłębiali wiedzę i starali się być dobrymi ludźmi. Za przykładem naszego patrona bądźmy wrażliwi na potrzeby innych – stwierdziła pani dyrektor.

Goście

Wśród zaproszonych gości byli między innymi rodzina ojca Ignacego Cieślaka, burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam, sekretarz MiG Buk Aleksandra Wawrzyniak, proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej ks. Andrzej Szczepaniak, wiceprzewodniczący Rady MiG Buk Mirosław Adamczak, dyrektorzy placówek oświatowych, sołtys Dobieżyna Bartosz Budych i Rada Sołecka Dobieżyna, dyrektorzy jednostek urzędu MiG Buk, przedstawiciele urzędu, Rady MiG Buk, kółek rolniczych, Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele, uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka. Dyrekcji, gronu pedagogicznemu i uczniom goście gratulowali tak cennej inicjatywy upamiętnienia patrona szkoły.

Teraz

Burmistrz Paweł Adam w swoim przemówienie stwierdził, że przywiązanie społeczności szkolnej do ideałów ojca Ignacego Cieślaka jest widoczne na każdym kroku, podobnie jak duma z wyboru tak wyjątkowego patrona. – Wiele się mówi o zmianach w oświacie, też o tym jaki ma być ich cel – choć odpowiedź na to pytanie jest oczywista: dobro dziecka. Pojawia się jednak znak zapytania jakie efekty zostaną osiągnięte, ale tu w Dobieżynie nie ma żadnego znaku zapytania,  bo cele już dawno zostały jasno określone, choćby dorobkiem patrona, którego misja konsekwentnie jest realizowana. Serdecznie za to dziękuję – mówił burmistrz, który pani Marlenie Kwiecińskiej-Kańdule pogratulował też kolejnego wyboru na stanowisko dyrektora. Życzył dalszych sukcesów i wyraził też nadzieję, że budowana w Dobieżynie hala sportowa przyczyni się do poprawy warunków rozwoju dzieci i młodzieży.

Fundacja „Wybierz przyszłość”, której założycielem i fundatorem jest burmistrz Paweł Adam, przekazała pomoce do dalszego rozwoju uczniów. Prezes fundacji Hubert Wejmann i wiceprezes Agnieszka Słaby wręczyli pani dyrektor zestaw sensoryki unowocześnionej z wersją sportową, przeznaczony dla dzieci w każdym wieku.

Z okazji 20-lecie nadania Szkole Podstawowej imienia o. Ignacego Cieślaka i całego programu różnych wydarzeń z tym związanych, uczniowie wzięli udział w konkursach: wiedzy o patronie i plastyczno-technicznym. Uhonorowanie laureatów nastąpi podczas dalszych uroczystości jubileuszowych.

Uczniowie przygotowali też program artystyczny, podczas którego nawiązano do idei i wartości kultywowanych przez patrona, szczególnie niesienia pomocy osobom potrzebującym.

Back To Top
Skip to content