skip to Main Content

Raport o stanie gminy – zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie

Informacja dotycząca przedstawienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Przewodniczący Rady MiG Buk informuje, że podczas sesji absolutoryjnej Rady MiG Buk w dniu 26 czerwca 2024 r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta
i Gminy Buk za 2023 rok, w której oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Miasta i Gminy Buk.

Po zakończeniu debaty Rada Miasta i Gminy Buk przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem składa do Przewodniczącego Rady MiG Buk pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających mu poparcia (w załączeniu wzór zgłoszenia).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj.  do 25 czerwca 2022 r. do godz.14.30. Zgłoszenia mieszkańców przyjmowane będą w biurze podawczym w Urzędzie MiG w Buku przy ul. Ratuszowej 1.

Raport o stanie gminy 2023. (POBIERZ)
Raport – Zarządzenie Burmistrza 2024. (POBIERZ)

Raport znajduje się również na BIP.

Back To Top
Skip to content