skip to Main Content

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku, w rejonie ulic Józefa Grobelnego i Franciszka Górczaka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku, w rejonie ulic Józefa Grobelnego i Franciszka Górczaka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza MiG Buk z 28.05.2024 . o wyłoż. do publ. wgl. projektu mpzp w Buku

Back To Top
Skip to content