skip to Main Content

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza MiG Buk z 28.05.2024 r. o wyłoż. do publ. wgl. projektu zmiany Studium

Back To Top
Skip to content