skip to Main Content

W trosce o sprawy wsi i rolników

21 lutego br. w WDK w Żegowie spotkali się delegaci Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Buku. Zostali oni wybrani jako przedstawiciele KGW i Kółek Rolniczych z terenu naszej gminy. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy za lata 2018-2023 prowadziła wybrana na przewodniczącą Halina Włodarska, uczestniczyli między innym prezes Związku Tadeusz Łysiak, Irena Piotrowska – viceprezes Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu oraz Przewodniczące Rady Kobiet, Paweł Adam burmistrz MiG Buk i Eugeniusz Napierała – delegat Izby Rolniczej. Chwilą ciszy wspomniano zmarłych członków Związku, a szczególnie zasłużonego działacza z gminy Buk – Ryszarda Napierałę.

Sprawozdanie z działalności

Prezes Tadeusz Łysiak przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności Gminnego Związku. Największym przedsięwzięciem jest coroczna organizacja Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, którego współorganizatorem jest urząd Miasta i Gminy Buk. Dzięki zaangażowaniu przyjaciół Gminnego Związku: państwa Iwony i Krzysztofa Graf, przychylności burmistrza MiG Buk oraz pomocy Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu, turniej doczekał się – w grudniu 2023 roku – czternastej edycji.

Gminny Związek organizuje również wycieczki. Od 2018 roku rolnicy mieli okazję zwiedzić: Gniezno, Biskupin Kruszwicę, Toruń, Ciechocinek i Licheń. Co roku, wspólnie z Marią Galas z Wielkopolskiej Izby Rolniczej organizowane są szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin oraz innych tematów dotyczących rolnictwa, w zależności od potrzeb, zmieniających się przepisów i warunków prowadzenia działalności rolniczej.

Dużym zainteresowaniem cieszą się też wyjazdy do Teatru Muzycznego w Poznaniu, które pomaga zorganizować Iwona Graf.  Corocznie Gminny Związek wspólnie z urzędem Miasta i Gminy Buk przygotowuje dożynki gminne.

Członkowie gminnego związku często biorą udział w wyjazdach organizowanych przez Poznański Okręgowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych, między innymi na Kaszuby, Mazury, do Kotliny Kłodzkiej, czy do Bartnika Sądeckiego. Również dla dzieci przygotowywane są wyjazdy wakacyjne.

Dla pań organizowane były warsztaty z przygotowywania przetworów z owoców i warzyw oraz w 2023 roku wspólnie z MGOK w Buku, warsztaty z plecenia wieńców dożynkowych. Prezes dziękował wszystkim za pomoc w organizacji tak wielu wydarzeń, szkoleń, kursów i wyjazdów, szczególnie Annie Skotarczak z urzędu MiG Buk oraz przewodniczącym KGW i prezesom Kółek Rolniczych.

Następnie dotychczasowa przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Daniela Kalemba przedstawiła sprawozdanie finansowe mijającej kadencji.

Podziękowania za aktywność i zaangażowanie

Po przedstawieniu sprawozdań głos zabrali zaproszeni goście. Burmistrz Paweł Adam podziękował za możliwość spotkania się z przedstawicielami organizacji rolniczych w naszej gminie. Dziękował za aktywność, zaangażowanie i troskę o sprawy wsi i rolników. Jak mówił: – Dzięki Gminnemu Związkowi, Kółek i Organizacji Rolniczych w Buku żyje i rozwija się życie społeczne w gminnej wsi. Szczególnie podziękowania należą się Tadeuszowi Łysiakowi za to, że zabiega o sprawy rolników, pomaga i jest głównym pomysłodawcą oraz organizatorem wydarzeń skierowanych do rolników gminy. Ze swej strony bardzo dziękuję za wsparcie, jakie zawsze otrzymuję od rolników.

Irena Piotrowska gratulowała prezesowi tak prężnego funkcjonowania Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Buku. Podziękowała wszystkim za ich zaangażowanie i pracę na rzec innych – na każdej gminnej imprezie zauważalni są członkowie Gminnego Związku.

Słowa podziękowania złożył też Eugeniusz Napierała, który mówił o kreatywnej i aktywnej działalności bukowskiego Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Buku.

Prezes dziękował za dotychczasową pracę i zaangażowanie w działalność Gminnego Związku paniom: Renacie Olejniczak i Danieli Kalembie, które zdecydowały, że nie będą kandydować w wyborach do kolejnej kadencji Prezydium Rady Związku.

Wybory

Kolejnym punktem zebrania były wybory Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej i delegatów na zjazd Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Do Prezydium Rady zastali wybrani:

Tadeusz Łysiak – prezes

Halina Włodarska i Leszek Mensfelf – viceprezesi

Leon Króliczak – sekretarz

Maria Mądroszyk i Czesław Stachowiak – członkowie Prezydium

Komisja Rewizyjna:

Mariola Kornosz – Przewodnicząca

Paulina Kornosz i Sławomir Gawron – członkowie komisji

Wybrano też delegatów na zjazd Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; do zarządu – Tadeusza Łysiaka, do Rady Kobiet – Halinę Włodarską, a Leszka Mensfelda jako delegata.

Na zakończenie spotkania rozmawiano o planach na kolejne wydarzenia i imprezy.

Back To Top
Skip to content