skip to Main Content

Samorządu nie ma bez biznesu

22 lutego, w Sali Miejskiej w Buku odbyło się trzecie spotkanie lokalnego biznesu, w którym wzięli udział przedsiębiorcy i przedstawiciele władz samorządowych na czele z wicestarostą poznańskim Tomaszem Łubińskim oraz burmistrzem Miasta i Gminy Buk Pawłem Adamem.

– Walt Disney, którego tu nikomu przedstawiać nie trzeba, zapytany w jednym z wywiadów o tajemnicę biznesowego sukcesu, powiedział: „Na początek wystarczy przestać mówić i zacząć robić”. Myślę, że pod tym zdaniem mógłby się podpisać każdy z Państwa, bo któregoś dnia przestaliście mówić, a zaczęliście robić swoje i to z powodzeniem – tym cytatem prowadząca Izabela Dachtera-Walędziak rozpoczęła spotkanie.

Wicestarosta poznański Tomasz Łubiński stwierdził krótko, że samorząd bez biznesu nie istnieje. – Przedsiębiorcy zapewniają miejsca pracy, płacą podatki, co z kolei pozwala rozwijać się gminie. Powiat poznański stara się wspierać firmy na różne sposoby. Zachęcam Państwa do udziału w 21 edycji konkursu o tytuł „Poznański Lider Przedsiębiorczości” w kategorii: średnie, małe lub mikroprzedsiębiorstwo oraz start-up.
Poznański Lider Przedsiębiorczości – Portal Firm Powiatu Poznańskiego (pfpp.com.pl)

Bukowska Karta Mieszkańca

Burmistrz Paweł Adam przedstawił nową inicjatywę – „Bukowską Kartę Mieszkańca”, którego celem jest promocja zameldowania i rozliczania podatku dochodowego PIT w gminie Buk. Do otrzymania karty uprawniona będzie osoba zameldowana lub która rozlicza podatek dochodowy i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że jej miejscem zamieszkania jest gmina Buk. – Głównym celem tego pomysłu jest, aby podatki trafiały do bukowskiej kasy i tym samym było można jeszcze skuteczniej realizować szereg potrzeb mieszkańców i inwestycji na terenie gminy. Może też przedsiębiorcy zaproponują jakieś ulgi na korzystanie ze swoich ofert czy usług.

„Bukowska Karta Mieszkańca” ma być programem lojalnościowym, który ma na celu umocnienie poczucia lokalnej tożsamości; będzie uprawniała do zniżek oraz ma ułatwić korzystanie z obiektów i oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej w gminie. Inicjatywa karty zaproponowana przez burmistrza została już pozytywnie zaopiniowana przez radnych na wspólnym posiedzeniu komisji: Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady MiG Buk w dn. 20.02.2024 r.

Biznes w praktyce

Tak jak zostało to zapowiedziane wcześniej, spotkanie miało charakter praktyczny – przedstawiciele firm działających w naszym lokalnym środowisku przygotowali prezentacje. Jako pierwsi wystąpili Piotr Słoma (dyrektor handlowy) i Katarzyna Kiewro (product manager) z firmy Vents Group w Niepruszewie z prezentacją „Poprawą jakości powietrza i zmniejszenie kosztów utrzymania dzięki termomodernizacji budynków”. Mówiąc o korzyściach rekuperacji przedstawiciele firmy wymienili szkołę podstawową w Zbąszynku, gdzie zostały wprowadzone nowatorskie rozwiązania. Burmistrz Paweł Adam zainteresował się tymi działaniami i zaproponował, aby w najbliższym czasie wspólnie z Vents Group zwizytować szkołę podstawową w Dobieżynie, która na co dzień musi się borykać z nieprzyjemnym odorem z okolicznych terenów. Być może uda się zapewnić takie rozwiązania, które by pomogły zniwelować ten problem, a uczniom zapewniły lepsze warunki nauki.

Druga prezentacja przygotowana przez Jarosława Januszańca, regionalnego menedżera ds. sprzedaży dla firm z bukowskiej placówki PKO Bank Polski dotyczyła „Faktoringu – finansowania faktur”. Omówione zostały między innymi takie zagadnienia jak co to jest faktoring i jak działa, parametry finansowania – dla kogo i po co, proponowane modele, co można zyskać decydując się na faktoring.

Kolejne spotkanie bukowskiego biznesu: 20 marca

Kolejne spotkanie lokalnego biznesu odbędzie się 20 marca w Sali Miejskiej w Buku. Planujemy prezentację nt. możliwości i założenia stworzenia bazy lokalnych przedsiębiorców, a przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania „Źródło” przedstawi ofertę finansowaną Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, w ramach której o dofinansowanie mogą się ubiegać firmy, które chcą rozwinąć działalność.

Back To Top
Skip to content