skip to Main Content

Urząd Miasta i Gminy Buk rozpocznie doręczanie decyzji wymiarowych na 2024 rok

Wzorem lat ubiegłych Urząd Miasta i Gminy Buk organizuje akcję doręczania mieszkańcom miasta i gminy listów z wymiarem podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Na terenie miasta Buk akcja rozpocznie się od dnia 05 lutego i potrwa do 29 lutego. Korespondencję będą doręczać pracownicy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Natomiast w soboty w godzinach od 10:00 do 15:00.

Na terenach wiejskich decyzje wymiarowe będą doręczane przez Sołtysów.

Osoby doręczające podejmą trzy próby osobistego dostarczenia przesyłki. Jeśli próby te zakończą się niepowodzeniem, decyzja zostanie wysłana za pośrednictwem operatora pocztowego.

Back To Top
Skip to content