skip to Main Content

Zwrotu podatku akcyzowego

Burmistrz Miasta i Gminy Buk informuje, iż producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Buk, w terminie od 1 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku w ramach limitu określonego na 2024 rok.

Rolnik maksymalnie może uzyskać zwrot:

 • ze 110 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz
 • z 4 litrów na 1 średnią roczną liczbę świń za rok 2023
 • z 40 litrów na 1 średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec i koni za rok 2023

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2024 roku wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego.
W celu złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego w Urzędzie Miasta i Gminy Buk należy zabrać ze sobą:

 1. nr PESEL,
 2. nr konta bankowego
 3. faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego,
 4. informację o średniej rocznej liczbie świń z ARiMR,
 5. informację o średniej rocznej liczbie DJP bydła, kóz, owiec i koni z ARiMR,
 6. umowy dzierżaw

Zwrot podatku akcyzowego będzie wypłacany w terminie od 2 do 30 kwietnia 2024 roku.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 2. Oświadczenie producenta rolnego – PKD.
 3. Zestawienie faktur zakupu dokumentujących zakup oleju napędowego.
 4. Oświadczenie dzierżawcy.
Back To Top
Skip to content