skip to Main Content

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – porady eksperta ZUS w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Mieszkańcu! 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) odbędzie się dyżur eksperta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sali Miejskiej – dawna synagoga, ul. Mury 5.
Poradę uzyskać będzie można w godzinach od 10.00 do 12.00.

Podczas dyżuru dowiesz się o :
• zasadach dotyczących nabywania prawa do świadczenia pieniężnego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
• rodzajach i wysokościach przysługujących świadczeń,
• zasadach dokumentowania prawa do świadczeń.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Back To Top
Skip to content