skip to Main Content

Najzdolniejsza młodzież nagrodzona

W ramach gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, burmistrz MiG Buk Paweł Adam przyznał nagrody artystyczne „Bukowskie Sokoły” na rok szkolny 2023/2024. 13 października w Szkole Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie i Szkole Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie nastąpiło oficjalne przekazanie nagród. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz złożył życzenia nauczycielom i wszystkim pracownikom szkół, dziękując za zaangażowanie i poświęcenie.

Stypendia za osiągnięcia artystyczne otrzymują uczniowie, którzy uczęszczali do klas IV-VIII szkoły podstawowej (w roku szkolnym którego dotyczy wniosek) i uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,25, oraz uczniowie, którzy uczęszczali do dziennej szkoły ponadpodstawowej i uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,0, a ponadto spełniają jeden z poniższych warunków:
– zostali laureatami lub zajęli I-III miejsce w konkursach, festiwalach, turniejach lub olimpiadach o zasięgu rejonowym, regionalnym lub powiatowym;
– zostali laureatami lub zajęli I-III miejsce w konkursach, festiwalach, turniejach lub olimpiadach o zasięgu wojewódzkim;
– zostali laureatami lub zajęli I-III miejsce lub uzyskali wyróżnienie w konkursach, festiwalach, turniejach lub olimpiadach, o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Stypendia dla młodych artystów na rok szkolny 2023/2024 otrzymały:

    • Daria Kańduła – uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie ze średnią ocen 5,71; stypendium artystyczne otrzymała za uzyskanie: III miejsca w VIII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Filmowej Musicalowej i Aktorskiej o Złoty Laur, I miejsca w VIII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek o Złotą Nutkę, III miejsca w VI Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Małolata;
    • Marika Kańduła – uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie ze średnią ocen 5,66; stypendium artystyczne otrzymała za uzyskanie: laureata II stopnia w XXVIII Międzynarodowym Konkursie Digi-Talenty Wiosna 2023, laureata II stopnia w XXV Międzynarodowym Konkursie Digi-Talenty Jesień 2022;
    • Emilia Dymna – absolwentka Szkoły Podstawowej im. o Ignacego Cieślaka w Dobieżynie ze średnią ocen 5,11; stypendium artystyczne otrzymała za uzyskanie: I miejsca w konkursie Urban Dance w Uniejowie, II miejsce w Mistrzostwach Polski w Tańcu Sportowym Street Dance Show.

Burmistrz pogratulował stypendystkom uzyskanych osiągnięć i życzył kolejnych sukcesów. Zachęcał uczniów do wytężonej nauki i udziału w konkursach, festiwalach oraz olimpiadach. Jak mówił: – Sukcesy w tym zakresie zapewniają lepszy start na kolejne szczeble edukacji, jakim jest szkoła średnia, ale też umożliwiają pozyskanie stypendium artystycznego lub naukowego.

W Szkole Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie, w związku z 250-leciem powołania Komisji Edukacji Narodowej odbył się uroczysty apel poświęcony historii szkolnictwa w Polsce. Klasa VI pod opieką wychowawcy Ewy Wysockiej zaprezentowała rozwój oświaty w Polsce – w krótkich scenkach humorystycznej przedstawiła epizody z życia szkolnego na przestrzeni dziejów.

 

Back To Top
Skip to content