skip to Main Content

Kolejne miliony na inwestycje w gminie: dofinansowanie dla oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi

W sobotę, 7 października br. zostały ogłoszone wyniki ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Buk otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.980.000 zł na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dojazdem do oczyszczalni ścieków – etap II.

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wielkiej Wsi ma obejmować między innymi wprowadzenie wyodrębnionego z ogólnego strumienia ciągu ścieków dowożonych umożliwiającego ich retencjonowanie bez mieszania ich ze ściekami z kanalizacji; zwiększenie ilości przyjmowania ścieków dopływających z miasta, jak również dowożonych; umożliwienie przyjęcia do oczyszczalni zwiększonych ilości ścieków deszczowych w okresie pogody deszczowej. Realizacja inwestycji pozwoli podnieść standard techniczny obiektu, usprawnić jego pracę i zwiększyć niezawodność. W konsekwencji zmniejszeniu ulegną też koszty eksploatacyjne obiektu.

W ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na największe wsparcie, w wysokości do 95 proc. wartości zadania – zgodnie z regulaminem – mogły liczyć samorządy, które inwestują w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, źródła ciepła zeroemisyjnego, gospodarowanie odpadami oraz odnawialne źródła energii.

Niestety, zgłoszony wniosek na rewitalizację parku przy Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku wraz z rewitalizacją rynku – pl. Przemysława wraz z terenami przyległymi nie został uwzględniony do dofinansowania. Ale mimo to nadal będą podejmowane próby pozyskania środków zewnętrznych na ten cel, a być może szansa się pojawi, gdy zostaną uruchomione środki z Krajowego Planu Odbudowy, na co jako samorząd oczekujemy z niecierpliwością.

Back To Top
Skip to content