skip to Main Content

Laptopy dla czwartoklasistów

148 nowych laptopów marki Acer o łącznej wartości 429.794 zł zostały w tym tygodniu dostarczone do placówek oświatowych w gminie. Sprzęt otrzymają uczniowie IV klas ze szkół podstawowych w Buku, Szewcach, Niepruszewie, Dobieżynie.

Zakupu laptopów, w ramach ogólnopolskiego programu wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów, dokonał Minister Cyfryzacji. Po raz pierwszy od tego roku szkolnego i w kolejnych latach uczniowie IV klas szkół podstawowych otrzymają laptopy zakupione ze środków publicznych, które mają być wykorzystywane do realizowania podstawy programowej i umożliwienia wszystkim uczniom nabywanie kompetencji cyfrowych bez względu na status materialny. Przekazanie laptopów uczniom w tym roku szkolnym nastąpi nie później niż do końca roku. W następnych latach szkolnych uczniowie powinni otrzymywać laptopy we wrześniu.

Laptop przekazany uczniowi będzie stanowił własność jego rodziców na podstawie umowy zawartej przez dyrektorów szkół w imieniu organu prowadzącego. Rodzic będzie musiał oświadczyć, że nie otrzymał laptopa w innej szkole lub klasie objętej wsparciem z innych programów finansowanych ze środków publicznych. Też zobowiązać się do tego, że w ciągu pięciu kolejnych lat laptop nie zostanie sprzedany ani udostępniony innym użytkownikom.

Back To Top
Skip to content