skip to Main Content

Pożytek publiczny i wolontariat 2023 – oferta

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto i Gmina Buk zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „OBÓZ HARCERSKI W KOSARZYSKACH”, złożoną przez ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl Szczep Buk w dniu 23.06.2023 r.

Oferta zamieszczona jest także w Biuletynie Informacji Publicznej: BIP – OFERTA

Back To Top
Skip to content