skip to Main Content

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. ” Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w gminie Buk. “

Burmistrz Miasta i Gminy Buk ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. ” Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w gminie Buk. ”

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Buk pod linkiem:
https://bip.buk.gmina.pl/m,1628,realizacja-zadan-publicznych-programy-zdrowotne-konkursy.html

Back To Top
Skip to content