skip to Main Content

Skala potrzeb ogromna

Stan obiektów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – ostatnio przeprowadzone inwestycje, plany zarówno na najbliższe miesiące, jak i długofalowe, były jednym z głównych tematów wyjazdowego wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk, które odbyło się 24 maja br. Ponadto radni zapoznali się z przygotowaniem obiektów sportowych do sezonu letniego w gminie oraz zaopiniowali projekty uchwał.

MGOK do rozbudowy

Wizytacja radnych rozpoczęła się od spaceru po obiektach MGOK, po których oprowadziła dyrektor MGOK Agnieszka Skałecka. Na pierwszy plan poszedł plac zabaw – nowo oddana do użytku inwestycja, z której przez niecały pierwszy miesiąc działania skorzystało około 2 tysiące dzieci. Jest się czym pochwalić, tym bardziej, że plac zabaw od dawna był wyczekiwany przez mieszkańców nie tylko Buku, ale też sołectw. – Obecnie, szczególnie w słoneczne dni gromadzi się tu tak dużo rodzin z dziećmi, że już teraz można powiedzieć, iż jest to miejsce przeciążone i jak najszybciej wymaga rozbudowy. Warto zaznaczyć, że ten nowo posadowiony obiekt ma służyć dzieciom młodszym – preferowany wiek do lat 5.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | Buk | Facebook

Potrzebny jest też plac zabaw dla starszych dzieci, gdzie na bezpiecznej powierzchni mogliby skorzystać ze ścianki wspinaczkowej czy miejsca do graffiti, stołu do ping ponga czy huśtawek. I już wtedy dla wszystkich, młodych i starszych, w planach jest też zainstalowanie ławek w dalszej części parku – w lasku oraz wymiana istniejących siedzisk na ławki z oparciem.

Spacerując po Parku Sokoła radni mieli okazję zapoznać się z pokazowymi ulami i domkami dla owadów – zadanie, które udało się zrealizować dzięki pozyskanemu grantowi przyznanemu przez Fundację Orlen czy ścieżką edukacyjną, która cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży oraz seniorów. W parku pozostał jeszcze jeden zestaw po starym placu zabaw, który nie pasuje do nowego obrazu tego miejsca. – Jednak przeniesienie tej konstrukcji w inne miejsce jest zadaniem nieopłacalnym i na razie nie możemy się tego podjąć. Ale docelowo te elementy zostaną zlikwidowane, jak zostanie zrealizowany II etap placu zabaw – dla dzieci starszych – mówił burmistrz MiG Buk Paweł Adam.

Przechodząc obok publicznych szaletów w parku, pani dyrektor mówiła jak trudne jest utrzymanie ich w czystości, gdyż są systematycznie dewastowane; do tego zdarza się, że ktoś tu próbuje nocować.

Z Parku Sokoła radni udali się do pomieszczeń obiektu MGOK. Mieszkanie, z którego od marca do grudnia 2022 roku skorzystało kilka rodzin z Ukrainy, aktualnie stoi puste. – Duży pokój, który ma bardzo dobrą akustykę zamierzamy udostępnić Zespołowi Kameralnemu „Amici Canti” na salę prób, bo dotychczasowe pomieszczenie, z którego korzystają, nie spełnia niezbędnych do tego warunków. W pozostałych pokojach i na tarasie, które wymagają remontu mogłyby się odbywać inne zajęcia dla dzieci i młodzieży, bo w MGOK jest nam już zdecydowanie za ciasno; pomieszczenia są za małe i nie jesteśmy w stanie realizować wszystkich naszych pomysłów. Marzy mi się MGOK czynny od rana do wieczora, gdzie można by przyjść w każdej chwili do pracowni plastycznej, muzycznej – rozwijać swoje pasje, szlifować talent czy w inny sposób, w kontakcie z kulturą, ciekawie spędzić czas – mówiła Agnieszka Skałecka, która poprowadziła też do przyziemia budynku MGOK, w tym do kotłowni, w której sufit został zalany i czeka na remont. Radni zajrzeli też do harcówki, która wymaga kompleksowego remontu. I do sali prób – tu już jest się czym pochwalić. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Kulisy kultury”, udało się od podstaw przygotować salę prób, gdzie odbywa się nauka gry na perkusji, a zespoły muzyczne czekają w kolejce, aby skorzystać z tego pomieszczenia.

Na dłużej zatrzymano się przy schodach do MGOK i podnośniku dla osób niepełnosprawnych. Na dowód tego jak bardzo zmieniło się to miejsce, kierownik referatu inwestycji i transportu – Ilona Dębska pokazała zdjęcia sprzed lat, z których jasno wynika w jakim opłakanym stanie były kiedyś schody i całe wejście do obiektu. Burmistrz mówiąc o realizacji tej inwestycji przyznał, że schody do użytku powinny być oddane wcześniej, tym bardziej, że procedura realizacji przebudowy schodów rozpoczęła się w 2016 roku. Przypomniał, że był ogłoszony przetarg, na który nie została zgłoszona żadna oferta i wykonawcę należało szukać „z wolnej ręki” i negocjować warunki. Nie było możliwości, aby inwestycję zrealizować kompleksowo i trzeba było ją podzielić na dwa etapy. Dyrektor MGOK stwierdziła, że schody spełniają teraz nie tylko funkcję użytkową, ale są też miejscem reprezentacyjnym, gdzie odbywają się występy, koncerty, prezentacje. Zaś winda w końcu umożliwia osobom niepełnosprawnym i mamom z małymi dziećmi dostać się do MGOK. W planach jest jeszcze zapewnienie zadaszenia nad tarasem.

Na zakończenie spaceru po MGOK radni mogli zobaczyć też pozostałe pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia plastyczne, kreatywne czy taneczne lub muzyczne, a na ścianach wiszą efekty pracy uczestników zajęć – rysunki, przy których trudno się nie zatrzymać, choć na chwilę. Duże wrażenie zrobiły też kolorowe grafiki malowane przez małych artystów bezpośrednio na ścianach jednego z pomieszczeń.

Następnie, już na dużej sali, Agnieszka Skałecka przedstawiła prezentację, z której wynika nie tylko jak wiele dzieje się w samej placówce, ale też ile wydarzeń na terenie gminy jest prowadzonych z inicjatywy MGOK. Stąd też niezbędne są remonty i rozbudowa pomieszczeń MGOK, placu zabaw, czy innych elementów Parku Sokoła. To zdanie podzielili także radni, jednak w/w działania wymagają dużych nakładów finansowych, którymi MGOK nie dysponuje, choć na bieżąco udaje się też pozyskiwać dofinansowania zewnętrzne.

W trakcie dyskusji nad nowymi inwestycjami proponowanymi przez MGOK radni dopytywali o koszt budowy i wyposażenia placu zabaw, którego ostateczny koszt wyniósł 572.000 zł. Przy okazji dowiedzieli się, że pomimo zapewnionego monitoringu tego miejsca, dwa elementy wyposażenia placu zostały niestety uszkodzone i przekazane wykonawcy, który zapewnia naprawę w ramach gwarancji obiektu na okres aż 60 miesięcy. Pani dyrektor mówiła też między innymi o drzewostanie w parku, który jest w złym stanie, ale planowane są nowe nasadzenia; o młodzieży, która od wielu lat upodobała sobie Park Sokoła jako miejsce wieczornych i nocnych spotkań, często go jednak zaśmiecając i pogarszając jego stan. Choć pojawienie się nowego pracownika gospodarczego w godzinach wieczornych poprawiło bezpieczeństwo w parku.

Zmiana lokalizacji wybiegu dla psów

Przy okazji Parku Sokoła radni na dłużej zatrzymali się przy temacie wybiegu dla psów, który był planowany na jego tyłach. Ich zdaniem park, którego jednym z głównych użytkowników są dzieci, a one powinny czuć się tu bezpiecznie, nie jest odpowiednim miejscem dla wybiegu dla psów. Ponadto obiekt MGOK’u z parkiem ma funkcję edukacyjną, przyrodniczą i wypoczynkowo-rekreacyjną, a ponadto jest tam czynna strzelnica, a w takich warunkach wprowadzanie kolejnej funkcji należy uznać za pomysł absolutnie chybiony. Pomimo tego, że właściciele czworonogów są proszeni o nie spuszczanie psów ze smyczy w parku, często się jednak do tego nie dostosowują.

Radni doszli do wniosku, że należy wycofać się z dotychczasowych działań, w wyniku której wybieg dla psów miał być zlokalizowany w Parku Sokoła i zobowiązali burmistrza do szukania nowej lokalizacji, wskazując na przykład teren przy obwodnicy.

Wrócił też temat zanieczyszczeń odchodami gniazdujących ptaków w parku Sokoła , gdzie sytuacja jest podobna do tej, jak przy Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej, zresztą nie tylko w tym miejscu.

Place zabaw do uzupełnienia

Jednym z kolejnych punktów komisji miało być też omówienie pozostałych placów zabaw w gminie – ich stanu technicznego, wyposażenia i oczekiwań mieszkańców. Obecnie trwa analiza dokumentacji istniejących placów zabaw pod kątem uzyskania stosownych pozwoleń. Jak się okazało, część placów zabaw wymaga weryfikacji pod względem legalności posadowienia urządzeń, aby nie powtórzyła się sytuacja, tak jak w przypadku placu zabaw w Wielkiej Wsi przy ul. Różnej, gdzie w wyniku kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydano nakaz jego rozbiórki.

Zdaniem prowadzącego obrady – Przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty Tomasza Plewy przygotowane opracowanie wymaga rozszerzenia i uzupełnienia w odniesieniu do wszystkich placów zabaw (też tych np. przy żłobkach i przedszkolach) znajdujących się na terenie gminnym, czy też uzupełnienie o informacje dotyczące administratorów tych miejsc czy kwestie ubezpieczenia i regulaminu korzystania. Wspomniał też o nowych regulacjach prawnych pod względem architektonicznym czy budowlanym, które narzucają na wykonawcę ograniczenia, a które będą utrudniać doposażenie placów zabaw o nowe elementy lub wymianę urządzeń. Radni wrócą do tego tematu na kolejnym posiedzeniu.

OSiR przygotowany do sezonu letniego

Ośrodek Sportu i Rekreacji przedstawił opracowanie dotyczące przygotowania obiektów rekreacyjnych i sportowych do sezonu letniego w gminie. Czytamy w nim między innymi: „Wszystkie obiekty sportowe zostały, zgodnie z planem, przygotowane do sezonu letniego; tak że można z nich korzystać bez ograniczeń. Zarówno boiska trawiaste, jak i te ze sztuczną nawierzchnią poddane zostały wymaganym zabiegom i konserwacji. Na wszystkich dokonano niezbędnych napraw lub są one w trakcie”.

Długa jest lista inwestycji przeprowadzonych na terenie OSiR w ostatnich miesiącach; też dlatego, że obiektów i zadań w tym zakresie jest coraz więcej. Trzeba wymienić między innymi dokonanie wymiany oświetlenia boiska hali sportowej, oświetlenia bocznego i balkonowego na lampy LED, co pozwoli na oszczędności w zużyciu prądu szacowane na 50 procent, a jednocześnie uzyskano trzykrotnie większą jasność oświetlenia boiska. W ramach programu „Szatnia na medal” z pozyskanego już po raz kolejny dofinansowania przeprowadzony został remont pomieszczeń magazynowo-socjalnych, powstała salka konferencyjna, przeprowadzono remont holu na balkonie hali sportowej i klatki schodowej prowadzącej na halę, gdzie powstała nowa instalacja hydrantowa zabezpieczająca cały obiekt. Obecnie trwa remont pomieszczeń sędziowskich wraz z łazienką.

Jak mówił dyrektor OSiR Jarosław Sznycer: – Galopujący wzrost cen towarów i usług w ogromnej mierze odbija się na kosztach utrzymania obiektów sportowych. Utrzymanie terenów zielonych to zużycie dużej ilości paliwa, nawozów i w obecnym stanie suszy latem również wody. Korzystanie z usług konserwacji, przeglądów czy napraw zwiększa i obciąża budżet OSiR. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów to ogromny koszt i trzeba być tego świadomym. Do tego większość obiektów OSiR nie jest już nowa i wymaga remontów i modernizacji.

Wymienione też zostały najpilniejsze potrzeby remontowe: wymiana oświetlenia na bocznej płycie boiska w Buku i zamontowanie systemu nawadniania, remont trybun i budowa systemu nawadniania płyty boiska na stadionie w Niepruszewie, wymiana sztucznej nawierzchni na boisku PZU w Buku, renowacja podłogi w hali sportowej, remont zaplecza boiska Orlik w Niepruszewie.

W ramach dyskusji radni dopytywali między innymi o zainteresowanie zajęciami lekkoatletycznymi organizowanymi dla dzieci i młodzieży od marca br., które jak mówił dyrektor Jarosław Sznycer cieszą się dużym powodzeniem i planowane jest organizacja kolejnych grup. Dyskusję zdominowały jednak wysokie koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych i rachunki, których wysokość rośnie w zatrważającym tempie. Jak mówił dyrektor Jarosław Sznycer dla przykładu rachunki za ogrzewanie, w porównaniu do ubiegłego roku, wzrosły o 400 procent.

Planistyczne projekty uchwał

Zgodnie z porządkiem obrad zaopiniowano projekty uchwał. Pierwszy projekt dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ulicach Grodziskiej, Łąkowej i Strzeleckiej; został szczegółowo omówiony przez urbanistę – Łukasza Ślisińskiego. Przedstawiono całą wieloetapową procedurę planistyczną, która rozpoczęła się w połowie lipca 2021 roku i objęła między innymi wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, co umożliwia zgłaszanie przez mieszkańców uwag. Plan czterokrotnie został wyłożony do wglądu i część uwag zgłoszonych przez mieszkańców zostało zaakceptowanych przez burmistrza i wprowadzone do projektu planu. W dyskusji nad treścią uwag – Przewodniczący Komisji i Budżetu Tomasz Plewa poruszył kwestię „zakazu montowania nowych pieców lub trzonów kuchennych umożliwiających spalanie paliw stałych”. Jednak taki zapis przez burmistrza nie został w projekcie planu uwzględniony. Jak tłumaczył prowadzący obrady: – Zaproponowana przeze mnie uwaga jest konsekwencją uchwały antysmogowej podjętej przez Samorząd Wojewódzki, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Mieszkańcy od tej daty będą zobowiązani do wymiany tzw. kopciuchów, czyli starych pieców centralnego ogrzewania na węgiel lub drewno. Jednak wprowadzenie tej uwagi na tym etapie procedowania uchwały niewiele by dało, a dużej nie można już zwlekać z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w/w terenów, który jest niezbędny do unormowania zasad zagospodarowania przestrzennego gminy.

Kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Buk w obrębie Wysoczki i Niepruszewa. Jest to związane ze zmianą istniejącego przeznaczenia terenów rolniczych na tereny inwestycyjne, które zostały zakwalifikowane w zmianie studium jako tereny koncentracji przemysłu i usług. Ta zmiana daje też możliwość wyznaczenia terenów, na których mogą zostać rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW.

Oba projekty planistyczne pozytywnie zostały zaopiniowane przez radnych, choć w zmianie studium podniesiona została sprawa aktualności jego zapisów.

Pozostałe projekty uchwał

Następny projekt dotyczył ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Miejskim Żłobku „Bukowianka” w Buku. Jak mówiła wiceburmistrz Agnieszka Słaby przedstawiająca projekt, koszt ponoszony na utrzymanie jednego dziecka w żłobku w 2022 roku w wymiarze 10 godzin dziennie wyniósł średnio 1.211 zł miesięcznie. Od dnia 1.09.2023 r. żłobek nie będzie już utrzymywany ze środków unijnych, ale ze środków budżetu gminy i opłat rodziców. W rezultacie dyskusji radni zaproponowali opłatę rodziców za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku „Bukowianka” w Buku w wysokości 550 zł miesięcznie. Rodzice, bez względu na wysokość dochodów, mogą złożyć wniosek do ZUS i starać się o obniżenie opłaty o kwotę 400 zł miesięcznie na dziecko, dzięki czemu koszt pobytu dziecka w żłobku wyniesie 150 zł. Wprowadza się też zwolnienie z opłaty, w wysokości 50 procent jej wysokości, gdy z usług żłobka korzysta drugie i kolejne dziecko z danej rodziny oraz gdy dochód w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, według którego przyznaje się zasiłek rodzinny oraz w sytuacji, gdy ze żłobka korzysta dziecko, na które rodzice otrzymują zasiłek pielęgnacyjny. Dla porównania wiceburmistrz Agnieszka Słaby przedstawiła jak kształtują się miesięczne opłaty rodziców za żłobek w okolicznych gminach: np. w Kórniku – 673 zł, Swarzędzu – 593 zł.

Pozytywnie zaopiniowano też zmianę uchwały Rady MiG Buk z dn. 06.02.2018 r. w sprawie określenia bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym oraz opłat za świadczenie udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest MiG Buk.

Radni zaakceptowali też projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości (w Cieślach, Otuszu, Wielkiej Wsi) z przeznaczeniem na lokalizację pojemników na odzieży użytkową dla Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zmiany uchwały budżetowej i WPF

Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek przedstawiła korektę do tegorocznego budżetu, które wynikają przede wszystkim z kontynuowania bieżący zadań inwestycyjnych oraz niezbędnych remontów. Zaliczyć do nich można między innymi: usunięcie kolizji z istniejącą siecią wodociągową w trakcie budowy sieci sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Jarzębinowej w Dobieżynie, czyszczenie i remont kanalizacji deszczowej na os. Przyjaźni w Buku i czyszczenie kanalizacji deszczowej ul. Różana w Wielkiej Wsi, bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup specjalistycznego sprzętu do prac podwodnych dla Policji z Komisariatu Wodnego w Poznaniu, funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przy okazji omawiania zmian budżetowych burmistrz poinformował o podjętych działaniach w zakresie odnawialnych źródeł energii. W dn. 8.05.br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami DOEKO Group i gmin ościennych, podczas którego poruszono kwestie związane z budowaniem społeczności energetycznych, możliwościami dotacyjnymi w ramach Klastrów Energii, a docelowo nawet produkcją energii elektrycznej. – Klastry Energii są odpowiedzią na pytanie, co gmina robi w kierunku zmniejszenia kosztów zużycia energii i szukania innych sposobów zasilania bądź odnawialnych źródeł energii. Gmina jest na etapie przygotowywania się do podjęcia współpracy z DOEKO Group, w tym celu ma zostać powołana spółdzielnia energetyczna. Klaster Energii będziemy tworzyć wspólnie z gminami: Dopiewo, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Komorniki i być może Kaźmierz.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG Buk na lata 2023-2039 zostały wprowadzone takie zadania inwestycyjne jak przebudowa ul. Kwiatowej w Niepruszewie wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej czy budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 307 (Buk – Wygoda).

Ponadto na posiedzeniu komisji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady MiG Buk Mirosław Adamczak poinformował o stanie należności i zobowiązań MiG Buk na dzień 31.12.2022 roku, co było uprzednio przedmiotem badania przez tą komisję.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty Tomasza Plewy, w porządku obrad komisji został też omówiony projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zakup nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów w Buku, którą radni mieli możliwość zwizytować tego samego dnia w ramach posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej Rady MiG Buk. Dzięki zakupowi tej nieruchomości o powierzchni 969 m² będzie możliwość zapewnienia w nabywanym budynku od trzech do pięciu lokali komunalnych. Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt oraz wyrazili zgodę, że środki na zakup tej nieruchomości będą pochodzić z zaciągniętych przez gminę obligacji. Gmina będzie jednak miała możliwość refundacji połowy ceny zakupu ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, co czyni taką inwestycję korzystną dla zwiększenia zasobu mieszkaniowego gminy.

Back To Top
Skip to content