skip to Main Content

Trwa rozbudowa monitoringu

Dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, na terenie gminy systematycznie jest rozbudowywany monitoring wizyjny.

W ostatnich miesiącach nowe punkty monitoringu zostały zainstalowane:
– na bukowskim rynku – 6 kamer
– na skrzyżowaniu ul. Wielkowiejska i ul. Bohaterów Bukowskich – 1 kamera

Pojawienie się kamer na rynku jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy podczas ubiegłorocznych konsultacji społecznych związanych z rewitalizacją rynku bukowskiego wskazywali na taką potrzebę. Skarżyli się na wyścigi i rajdy piratów drogowych w tej części miasta. Natomiast na ul. Wielkowiejskiej i ul. Bohaterów Bukowskich zwracali uwagę na częste incydenty i zdarzenia drogowe; jest to też skrzyżowanie wylotowe z miasta.
Opinie mieszkańców dotyczące rewitalizacji rynku bukowskiego zostały ujęte w „Raporcie wraz z rekomendacjami pokonsultacyjnymi dotyczącymi planowanych przekształceń placu oraz jego sąsiedztwa”.

Rewitalizacja bukowskiego rynku zdaniem mieszkańców
Bukowski rynek: jednomyślna rekomendacja dla dalszych działań

Kolejne punkty monitoringu zostały sfinansowane ze środków tegorocznego budżetu gminnego – koszt zadania wyniósł 30.282,32 zł. W budżecie MiG Buk na 2023 rok na zadanie monitoringu zostało zabezpieczonych 50.000 zł.

Planowane są kolejne miejsca, które zostaną objęte monitoringiem. W tym roku kilka kamer pojawi się między innymi przy ul. Sportowej (przy stawie Baszta) w Buku.

Back To Top
Skip to content